ՀԱԱՀ-ի առաջին մասնաշենք

Առաջին հարկ

Երկրորդ հարկ

Երրորդ հարկ

Չորրորդ հարկ

ՀՀ, Երևան, 0009,
Տերյան 74