Գասպարյան Արտյոմ

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող&

Գասպարյան Արտյոմ

Ծնվել է՝ 2002 թվականի հուլիսի 05-ին

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանող

Կրթություն և վերապատրաստում

Սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետում, <<Ջերմատնային տնտեսություն>> մասնագիտությամբ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձ

<<Get Pharm>> դեղագործական ընկերություն՝ բժշկական ներկայացուցիչ

Համակարգչային գիտելիքներ

Տիրապետում է MS Office ծրագրերին