en
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

Armenian National Agrarian University

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Unforgettable Soreness

Online Consulting with Skype Monday, Wednesday, Friday at 10:00-12:00
These articles are available only in armenian.

Ընդունելության ժամեր

Ձեզ հուզող յուրաքանչյուր հարցով՝ կապված համալսարանի ուսումնական գործընթացի և այլ գործունեության հետ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր կարող եք դիմել՝

  • ՀԱԱՀ ռեկտորին` 
    • ուսանողները
    • աշխատողները և այլ շահառուները

ժամը
10:00-16:30
09:00-16:00

  • Պրոռեկտորներին
09:00-16:30
  • Դեկաններին
09:00-16:30
  • Ամբիոնների վարիչներին
09:00-16:30
 

Calendar of Events

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1