ՔԻՄԻԿ ԼԱԲՈՐԱՆՏ


ԿԱՅՈՒՆ ԳԻՏԵԼԻՔ՝ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԱՃ

«Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է «Ագրոպարենային համակարգում քիմիկ լաբորանտի պատրաստման» վճարովի դասընթացների մեկնարկը:

Դասընթացը ներառում է քիմիայի պարտադիր մոդուլը և ընտրովի մոդուլներ.

Կաթի և կաթնամթերքի,
մսի և մսամթերքի,
ձկան և ձկնամթերքի,
շոկոլադի:

լաբորատոր հետազոտություններ` ըստ մասնագիտացման։

Դասընթացի տևողությունը՝
Պարտադիր հիմնական մոդուլ` քիմիա 5 օր, 11 ժամ։
Ընտրովի Մոդուլներ՝
Մոդուլ 1- Կաթի և կաթնամթերքի զգայորոշման ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներիի որոշումը։ Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը՝ 5 օր, 32 ժամ։
Մոդուլ 2 – Մսի և մսամթերքի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը՝ 5 օր, 32 ժամ։
Մոդուլ 3 – Ձկան և ձկնամթերքի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացի տևողությունը՝ 5 օր, 32 ժամ։
Մոդուլ 4 – Շոկոլադի լաբորատոր հետազոտություններ։ Դասընթացի տևողություն 4 օր, 20 ժամ:

Տևողությունը՝ ըստ ընտրած մոդուլի
Դասընթացի ավարտին կտրամադրվի մասնակցության հավաստագիր

Հետադարձ կապ

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում՝ 012 54 57 13, 055 52 67 18
Էլ․ փոստի հասցեն՝ [email protected]