Category: Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոն

ՈԳԱ կենտրոնի հետազոտություններ և հարցումներ

  Շրջանավարտների զբաղվածության հարցման վիճակագրություն   ՀԱԱՀ դասախոսների շրջանում հեռավար կրթության կազմակերպման նկատմամբ վերաբերմունքի գնահատում Մագիստրոսական կրթության մտադրությունների գնահատում ՀԱԱՀ ուսանողների շրջանում հեռավար դասերի կազմակերպման նկատմամբ վերաբերմունքի գնահատում ՀԱԱՀ ուսանողների վերաբերմունքը հեռավար ուսուցման նկատմամբ։ Որակական հետազոտություն Ուսանողների հետ արդյունավետ աշխատանքի ուղեցույց Համալսարանի կողմից տրամադրված հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետության վերլուծություն Որակի ներքին ապահովման համակագի վերլուծություն ՀԱԱՀ ներքին և [...] Read More