Category: ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Մագիստրատուրա հեռակա

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը մշտապես խիստ կարևորել է մագիստրոսական ծրագրով որակյալ և մրցունակ կադրերի պատրաստումը: Համալսարանում մագիստրոսական ուսուցումը սկսվել է 1997 թվականից: Բոլոր մասնագիտությունների համար կազմվել և հաստատվել են ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը: 2013 թվականից մագիստրանտների ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգի կանոնակարգային, ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի նորմերին համապատասխան՝ ելնելով միջազգային կրթական չափորոշիչներից: Մագիստրոսական կրթության համար [...] Read More

– ծրագրերի ուսուցման վարժարան

Արաքս Միշայի Հակոբյան Տնօրենի պաշտոնակատար Հետադարձ կապ 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Կորյուն 19, 5-րդ մասնաշենք, 1-ին հարկ, 109 սենյակ (+374) 12 52 43 59, (+374) 12 52 80 36, Ներքին` 2-52, 4-86 [email protected] [email protected] Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանը հիմնադրվել է 1997 թվականին: Որպես հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոն` նպաստում է համալսարանը մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող [...] Read More