AutoCAD ծրագրակազմի անվճար դասընթացներ

AutoCAD-ի անվճար դասընթացներ Ագրարային համալսարանում

Սիրելի ուսանողներ:

Հաշվի առնելով աշխատաշուկայի պահանջարկը՝ ապագա շրջանավարտների մասնագիտական մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով «Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի» ամբիոնը կազմակերպում է AutoCAD ծրագրակազմի կարճաժամկետ ուսուցման ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ:

Որպես արդյունք, մասնակիցները կսովորեն՝

  • Ինքնուրույն իրականացնել փորձարարական և նախագծային աշխատանքներ,
  • Նախագծել մեքենաներ, մեխանիզմներ, դրանց հանգույցներ և մեքենամասեր,
  • Իրականացնել գեոդեզիական քարտեզների համակարգչային նախագծում,
  • Մշակել տեխնիկական փաստաթղթեր, տեխնիկական պայմաններ և այլ նորմատիվային փաստաթղթեր:

Դասընթացները կկազմակերպվեն ս.թ․ ապրիլի 19-ից, շաբաթական 3 անգամ, 1 դասաժամ տևողությամբ:

Ցանկացողները կարող են դիմել ՀԱԱՀ 2-րդ մասնաշենք, 509 սենյակ: Գրանցման վերջնաժամկետն է ապրիլի 16 -ը, ժ. 17:00:

Դասընթացներին ակտիվ մասնակցած և քննությունը հանձնած ուսանողներին կտրվեն հաավաստագրեր: