Արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ՀԱԱՀ բակալավրիատի 1-ին կուրս ընդունվածների ցուցակը

Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի «Դիմորդների դիմումները, ներկայացրած փաստաթղթերը, ՀՀ կրթության եւ գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 29-Լ հրամանը՝ ՀԱԱՀ ռեկտորի հրամանով հաստատվել է արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գյուղատնտեսության եւ հարակից ոլորտների մասնագիտություններով ամփոփիչ ատեստավորում անցած շրջանավարտների ցուցակը, որոնք կցագրվել են համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ վճարովի ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կուրսում։
Ըստ նշված մասնագիտությունների եւ կրթական ծրագրերի ընդունվածների ցուցակին կարելի է ծանոթանալ այս հղմամբ։