«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2023 3/83

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2023 3/83

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ R ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-218

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՄԲ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-224

aԵրևանի քաղաքապետարան

ՄԱՏՈՒՏԱԿԻ ԱՐՄԱՏԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՈՎ ԲՈՒԼԿՈՒ ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-231

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՃԱԿՆԴԵՂԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ISSR ՄԱՐԿԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-238

aՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՆՇԵՆՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-245

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bԱնհատ ձեռներեց

ԿԱՂԱՄԲԻ ՑԵՑԻ ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-252

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ԲՐՈՒՑԵԼՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՓԱՌՈՂ ՇՆԵՐԻ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-257

aՀՀ ՍԱՏՄ Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԲՐՈՒՑԵԼՈԶԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-263

aՀՀ ՍԱՏՄ Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն

bՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ԽՈԶԵՐԻ ԿՈԼԻԲԱԿՏԵՐԻՈԶԻ ԵՎ ՍԱԼՄՈՆԵԼՅՈԶԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՍՔՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-268

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ ՍԱՏՄ Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն

cՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻՑ ՆԵՐԿՐՎԱԾ ՀՈԼՇՏԻՆ ՑԵՂԻ ԿՈՎԵՐԻ ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ «ՊԵՊԻ ԱԳՐՈ» ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ «ԽԵԼԱՑԻ» ԱՆԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-273

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՇՆԵՐԻ ՊԱՐՎՈՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԷՆՏԵՐԻՏԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-278

aԱՁ Արթուր Մկրտչյանի անասնաբուժական կաբինետ

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻՑ ԱՆՋԱՏԱԾ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-284

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ՆԵՐԿՐՎԱԾ ԲԼԱՆՇ ՑԵՆՏՐԱԼ ՄԱՍԻՎ ՑԵՂԻ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԲՈՒԾՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱԱՀ «ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-290

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԳԱՂՏՆԻ ՄԱՍՏԻՏԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿՈՎԵՐԻ ԿԱԹՈՒՄ ՍՈՄԱՏԻԿ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-295

aՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ՆՈՐ ՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-300

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԽԱՂՈՂԻ ՉԱՐԵՆՑԻ ՍՈՐՏԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.3-305

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան