ՆՊԱՏԱԿԸ

Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոնը հիմնվել է 2019-2022 թթ-ին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում, որի հիմնական նպատակն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում (ՀԱԱՀ) արդի պահանջներին համապատասխան բազայի ստեղծում է, ինչը խթան կհանդիսանա այս ոլորտի կրթական և գիտական գործընթացների բարեփոխման և արդիականացման համար, կնպաստի ոլորտի մրցունակ մասնագետների պատրաստմանն ու բուհ-աշխատաշուկա կապի ամրապնդմանը:
Գերազանցության կենտրոնի ստեղծումը ՀԱԱՀ կրթական համակարգում ներդրել է անասնաբուժության կրթության նոր մեթոդ՝ սիմուլյացիոն ուսուցում և նոր մոտեցում՝ բիոէթիկական կրթություն:
ԱԿԳԿ-ի ունի երեք հիմնական բաժիններ.

  1. անասնաբուժական ժամանակակից սիմուլյացիոն բաժին,
  2. անասնաբուժական ժամանակակից կլինիկա,
  3. ուսումնական լսարաններ:

Ունենալով նմանատիպ գերազանցության կենտրոն՝ հնարավորություն կստեղծվի պատրաստել մրցունակ կադրեր, իրականացնել գիտական ծրագրեր, կրթական ծառայություններ մատուցել ֆերմերներին և գործող անասնաբույժներին: Այն թույլ է տալիս զարգացնել ուսանողների գործնական հմտությունները և առավելագույնս նախապատրաստել նրանց ապագա մասնագիտական գործունեության համար: