2022/2023 ուստարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկ

Ագրարային համալսարանը հայտարարում է

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը ներկայացնում է բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (առկա և հեռակա) 2022/2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը։ Ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։