Քոլեջից համալսարան փոխադրված ուսանողների ցուցակը

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումը շարունակելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 752-Ն որոշման, ՀՀ Կրթության եւ գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի, ինչպես նաեւ քոլեջների պետական որակավորող հանձնաժողովների երաշխավորությունների եւ անցկացված մրցույթի արդյունքների հիման վրա, ՀԱԱՀ ռեկտորի հրամանով, 2021-2022 ուստարվա միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները փոխադրվել են համալսարանի 2022-2023 ուստարվա հեռակա ուսուցման համապատասխան կուրսեր՝ ըստ նշված մասնագիտությունների եւ կրթական ծրագրերի։ Հրամանով թույլատրվել է նաեւ հանձնել առաջացած առարկայական տարբերությունները։

Հրամանին ամբողջությամբ կարելի է ծանոթանալ այստեղ։