Փեփոյան Աստղիկ Զավենի

Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ-ի Սննդամթերքի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիաների, Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժինների վարիչ&

Pepoyan Satxik

Փեփոյան Աստղիկ Զավենի

Ծնվել է

Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ Սննդամթերքի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիաների, Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժինների վարիչ

Կրթություն և վերապատրաստում

1982 – 1987 թթ., Երևանի պետական համալսարան /ԵՊՀ/, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկա բաժին /ուսուցչի, կենսաֆիզիկոսի որակավորում/
1984 – 1986 թթ., ԵՊՀ, հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ /հոգեբանի որակավորում/
1996 թ., Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան․
– Կենդանի ձևափոխված օրգանիզմների ռիսկի գնահատումը` 2009 թ., 2010 թ., 2012 թ., 2014 թ., 2016 թ., 2018 թ./
– Կենսաէթիկա, երկակի նշանակության գիտություններ՝ 2015 թ. Անուղղակի իմունոֆլյոուրեսցենցիան որպես ախտորոշիչ մեթոդ՝ 2015 թ.
Կենսառիսկ, կենսառիսկի կառավարման սկզբունքներ՝ 2013 թ. Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիաներ և –
կենսաանվտանգություն՝ 2011 թ.
1987 – 1990 թթ, ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտւտ, մասնագիտություն՝ «Մոլեկուլային կենսաբանություն»

Աշխատանքային փորձ

2018 թվականից առ այսօր ՀԱԱՀ, Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտ, Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժին, վարիչ
ՀԱԱՀ, Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների գիտահետազոտական ինստիտուտ, Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժին, վարիչ
2011 – 2018 թթ․ Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժին, վարիչ Կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ
2007 – 2011 թթ․ Մոլեկուլային կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ
2007 թվականից առ այսօր ՀՀ Նախարարության կողմից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ղեկավար
2000 թվականից առ այսօր միջազգային հիմնադրամների ղեկավար /ISTC, DOE, USDA/
2000 – 2007 թթ․ առաջատար գիտաշխատող, Միջբջջային փոխազդեցությունների լաբորատորիայի վարիչ
1993 – 2000 թթ. ավագ գիտաշխատող, ՀՀ Նախարարության կողմից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ղեկավար։
Մանկավարժական գործունեությունը․
Երևանի պետական համալսարան․
Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիաներ և սննդամթերքի մանրէաբանություն
Սննդամթերքի կենսաքիմիա և սննդամթերքի անվտանգություն։
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական կենտրոն․
Դեղագործական մանրէաբանություն
Գենետիկայի, վիրուսոլոգիայի, իմունոլոգիայի մոլեկուլային մանրէաբանության հիմունքներ
Դեղագիտական մանրէաբանություն
Բժշկական մանրէաբանություն։
Արմավիրի համալսարան․
– Բույսերի ֆիզիոլոգիա և մանրէաբանություն։
Ստացված միջազգային դրամաշնորհները /գիտական ղեկավար և մենեջեր/
Գիտահետազոտական ծրագրեր․
-CDC /2021-2024 թթ․/
-USDA /1997 թ․/
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն.
– ISTC A-732թ /2002-2006 թթ․/
– ISTC A-676 /2007-2013 թթ./
— ISTC A-1227 /2006-2011 թթ․/
— ISTC A-1957 /2012-2014 թթ./
ISTC A-2134 /2015-2018 թթ./
ԱՄՆ էներգետիկայի նախ. /DOE/, LBNL-0232-AM /2011-2012 թթ./:
Դրամաշնորհներ կոնֆերանսներին մասնակցելու համար.
1. CDC, 2023
2. JRC, 2014; 2015, 2016 3. GIPP, 2010
4. DOE, 2010
5. ISTC, 2010
6. TAIEX, 2010
7. BACAC, 2010
8. ISTC, 2009, 2022
9. TAIEX, 2008
10. ISTC, 2007
11. ISTC, 2006
12. Biophysical Society, 2006
13. ISTC, 2005 14. ISTC, 2004
15. ISTC, 2003
16. FEBS, 2001
Կարճատև՝ մինչ 6 ամիս գիտահետազոտական գործուղումներ.
17. RS (Royal Society) 2001
18. RSE (Royal Society of Edinburg) 2005
Դրամաշնորհներ կոնֆերանսներ կազմակերպելու համար.
19. ԳՊԿ և ISTC 2016 /Սննդային հավելումներ, առողջ սնունդ/ 20.ISTC, 2010 /Սննդային հավելումներ, առողջ սնունդ/
21. DOE, 2010 /Պրոբիտիկներ՝ ստացում, կիրառություն/
22. ISTC, 2009 /Աղիքային բակտերիաներ-2009/
23. ISTC, 2008 /Աղիքային բակտերիաներ–2008/:

Գիտական գործունեություն

1990 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
2002 թ․ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
2018 թ. պրոֆեսոր

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

Համակարգչային գիտելիքներ․
MS Word, Excel, Power Point
Անդամակցությունը գիտական խորհրդներին և կազմակերպություններին․
2000 – 2007 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ
2005-2008 թթ. ՀՀ ԲՈԿ-ի Կենսաքիմիայի – 042 մասնագիտական խորհրդի անդամ։
Կենսաֆիզիկոսների միջազգային միություն
– Մարդու և կենդանիների առողջության բարելավման միջազգային միավորում
– Սնկաբանների միջազգային ընկերություն
v Հայաստանի էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի ասոցիացիա
• Եվրոպայի էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի ասոցիացիա։
Փորձագիտական մասնակցություններ։
– ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏ
– ISTC, F7 և CRDF հիմնադրամների միջազգային փորձագետ
– Հորիզոն 2020 փորձագետ
– ՀՀ Նախարարության կողմից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների փորձագետ
– ՀՀ ԲՈԿ-ի փորձագետ
– «Սննդագիտություն» միջազգային ամսագրի փորձագետ
– «Բնական գիտություններ» միջազգային ամսագրի /ՄԹ/ փորձագետ և խմբագրության անդամ
«Պրոբիոտիկներ և պրեբիոտիկներ» միջազգային ամսագրի /ԱՄՆ/ փորձագետ և խմբագրության անդամ:
Գիտական հետաքրքրություններ
«Մեկ առողջություն», սննդամթերքի անվտանգություն, պարենամթերքի տեխնոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա; մոլեկուլային մանրէաբանություն; իմունոգենետիկա; ԳՄՕ/ԿՄՕ, սննդի և շրջակա միջավայրի անվտանգություն; կլինիկական մանրէաբանական, գենետիկական, կենսաքիմիական և իմունալոգիայի ախտորոշիչ մեթոդներ:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 135 գիտական հոդվածի, 129 թեզիսների, 4 ուսումնական ձեռնարկի և 2 արտոնագրերի։