Մասնագիտությունների կրթական ծրագրեր

Բակալավր առկա

Մասնագիտություն՝ Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Մասնագիտություն՝ Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Բենչմարքինգ

Մասնագիտություն՝ Ագրարային ճարտարագիտություն

Մասնագիտություն՝ Ագրարային ճարտարագիտություն

Բենչմարքինգ

Մագիստրատուրա առկա

Մասնագիտություն՝ Ագրարային ճարտարագիտություն

Մասնագիտություն՝ Ագրարային ճարտարագիտություն

Բենչմարքինգ