Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ ընդունելություն

Հարգելի դիմորդ,  մեկնարկում է 2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի հեռակա վճարովի ուսուցման համակարգի  ընդունելությունը

Մագիստրատուրայի հեռակա վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելության համար կարող են դիմել՝   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2020-2021 ուստարվա շրջանավարտները, նախորդ տարիների շրջանավարտները, ինչպես նաև այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։
Դիմում-հայտերը կլարող եք լրացնել սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 29 -ը ներառյալ (երկուշաբթի – ուրբաթ՝ ժամը 09։00-17։00)։
Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմումը տրվում է ռեկտորի անունով` կցելով համապատասխան փաստաթղթերը`

  • բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  • ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3×4 չափի),
  • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
  • զինվորական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն բնօրինակի առկայությամբ (ներկայացնում են անձամբ),
  • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը բնօրինակի առկայությամբ,
  • ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում,
  • Համալսարանի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր:

Ընդունելության տեղերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունող հանձնաժողով՝
Հասցե` ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 220ա սենյակ
Հեռ.` 012-58-58-28,  (+37495) 521753
Էլ․փոստ`[email protected]