Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն

Սիմոնյան Նունե Ռուբիկի

տ.գ.թ., դոցենտ

Վարիչ

Հետադարձ կապ

 

  • 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,

 

  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 105 սենյակ

 • Հեռ. (37412) 56 04 24, ներքին՝ 3-86
 • [email protected]

0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,

1930թ. նորաստեղծ Գյուղատնտեսական ինստիտուտում ստեղծվում է այգեգործական ֆակուլտետը: Տարիների ընթացքում ելնելով հանրապետության ժողովրդական տնտեսության պահանջներից` այգեգործական ֆակուլտետը սկսեց պատրաստել նաև ինժեներ-գինեգործներ և ինժեներ-պահածոյագործներ: 1972 թ. կազմակերպվում է գինեգործության և պահածոյացման տեխնոլոգիայի առանձին ամբիոնը, իսկ 1997թ. սկսվում է նաև «Հացի, հրուշակեղենի, մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության գծով կադրերի պատրաստումը:
Վերջին 10 տարիների ընթացքում ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է ավելի քան 40 մեթոդական ցուցում, շուրջ 120 գիտական հոդված, 4 մենագրություն, նրանք ստացել են 25-ից ավելգյուտի արտոնագիր:
Ամբիոնում մեծածավալ գիտական և հետազոտական աշխատանքներ են տարվում վայրի թեյաբույսերի առանձին տեսակների, դրանց խառնուրդներից փնջերի ստեղծման, տեխնոլոգիական խնդիրների լուծման ուղղություններով: Աշխատանքներ են տարվում ոչ ավանդական բուսատեսակների կիրառմամբ ֆունկցիոնալ նշանակության հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիաների մշակման, շաքարի բնական փոխարինիչների օգտագործմամբ դիաբետիկ հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի նոր արտադրատեսակների ստեղծման ուղղությամբ: Գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում տարածված հումքատեսակներից նյութերի, սննդային ներկանյութերի արտադրման նոր տեխնոլոգիաների մշակման ուղղությամբ: Ամբիոնը գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում նաև մրգերի, հատապտուղների և բանջարեղենի կարճատև ու երկարատև պահպանման տեխնոլոգիաների նորացման ու կատարելագործման ուղղություններով, իսկ գինեգործության ոլորտում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքները միտված են մրգային գինիների և մրգերից թունդ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիաների մշակմանը և կատարելագործմանը: Ընթացքի մեջ են սննդարդյունաբերությունում անթափոն տեխնոլոգիաների մշակման աշխատանքները: Ամբիոնը համալրված է չորս մասնագիտացված լաբորատորիաներով, որտեղ անցկացվում են մասնագիտական առարկաների լաբորատոր-գործնական պարապմունքները, կատարվում մագիստրանտների և ասպիրանտների գիտահետազոտական աշխատանքները:
ՈՒսանողների ուսումնաարտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներն անցկացվում են ճյուղային առաջատար գործարաններում և ձեռնարկություններում: Ամբիոնը համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում ՌԴ Կրասնոդարի գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ:

 1. Եղիազարյան Հասմիկ Վլադիմիրի – պրոֆեսոր
 2. Տեր-Մովսեսյան Հասմիկ Ժիրայրի – կ.գ.թ., դոցենտ
 3. Գասպարյան Գայանե Հարությունի – գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Գայանե Աթաբեկի – կ.գ.թ., դոցենտ
 5. Պետրոսյան Աննա Աշոտի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Կոստանյան Կարինե Վարդանի -տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Ստեփանյան Ռոմիկ Աղվանի – տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մխիթարյան Հեղինե Վազգենի – տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մուրադյան Զարուհի Էդիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Գոմցյան Եպրաքսյա Խնկանոսի – տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Հակոբյան Հայաստան Արմենակի – տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Հակոբյան Արուսյակ Ռաֆիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Պետրոսյան Արմենուհի Վարազդատի – տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Մկրտչյան Դավիթ Արշալույսի – ք.գ.թ., դոցենտ
 15. Կարապետյան Նարինե Տիգրանի – տ.գ.թ., դասախոս
 16. Սամվելյան Լիլիա Ռոբերտի – տ.գ.թ., դասախոս
 17. Ֆահրատյան Աղավնի Արտավազդի – տ.գ.թ.,դասախոս
 18. Հովհաննիսյան Նարինե Գեղամի – տ.գ.թ., դասախոս
 19. Յավրույան Նաիրա Վարդանի – տ.գ.թ., դասախոս
 20. Ջավադյան Հռիփսիմե Գերմանի -ասիստենտ
 21. Վարդանյան Մերի Ռաֆայելի – ասիստենտ
 22. Գաբրիելյան Արտակ Հենրիկի – տ․գ․թ․, ասիստենտ
 23. Խաչատրյան Տիգրան Լյուդվիգի – տ․գ․թ․, ասիստենտ
 24. Ալոյան Աննա Սուրենի – ասիստենտ
 25. Հարությունյան Մարինե Ժորայի – կ․գ․թ․, ասիստենտ
 26. Ղազարյան Արման Սամվելի – ասիստենտ
 27. Միքայելյան Գոհար Գեղամի – ասիստենտ
 28. Շահինյան Լուսինե Վանուշի – ասիստենտ
 29. Բիլյան Ծովինար Սամվելի – ասիստենտ
 30. Կարապետյան Վարդան Արթուրի – ասիստենտ
 31. Հովսեփյան Ստելլա Սուրենի -ասիստենտ
 32. Մկրտչյան Արամայիս Արմենի -ասիստենտ
 33. Թամազյան Գարիկ Աշոտի -ասիստենտ
 34. Ղազարյան Լուսիկ Վաղինակի – մասնագետ
 35. Խաչատրյան Լուսինե Ռոբերտի- մասնագետ

Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա
Գինու տեխնոլոգիա
Գինու քիմիա
Խմորման արտադր. և գինեգ. տեխ. նախագծ.և սանտեխնիկա
Գինեգ. և գարեջրագ. արտադր. ստանդ., սերտիֆիկաց. և փորձաքննություն
Գինիների և ըմպելիքների որակի օրգանոլեպտիկ գնահատումը
Թունդ ալկոհոկային խմիչքների տեխնոլոգիան
Արտասահմանյան երկրների գինեգործության առանձնահատկությունները
Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիա
Հացի, հրուշակեղ. և մակարոնի տեխնոլոգիա
Հացի, հրուշ., մակարոն. ձեռնարկ.տեխ. նախագծ. և սառն. տեխնիկա
Հացի, հրուշ., մակարոնի ստանդարտ., սերտիֆ. և փորձաքննություն
Բուժիչ և կանխարգելիչ սնման հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիա
Պահածոյացում և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և փորձաքննություն
Պահածոների արտադրության երկրորդայինային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաներ
Սննդային հավելումների և կոնսերվանտների կիրառման տեխնոլոգիաներ
Չորացման տեխնոլոգիա
Բուսական ծագման մթերքների å³Ñåանման և í վեñամշակման տեխնոլոգիա
Բուսական ծագման մթերքի ստանդարտացում
Որակի կառավարման համակարգ
Բուսական ծագման մթերքի սերտիֆիկացում
Ստանդարտացման բնագավառի իրավական ակտերը և նորմատիվային փաստաթղթերը

Ամբիոններ

Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն

Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոն

Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն

Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոն

Հայոց և օտար լեզուների ամբիոն

Մասնագիտություններ

Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն

Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոն

Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն

Ընդհանուր կենսաբանության ամբիոն

Հայոց և օտար լեզուների ամբիոն

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
5.000 ից ավել մասնագիտական գրքեր և տեղեկագրքեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
տեղավորման և խորհրդատվության բաժին
HEN-GEAR
միջազգային հարթակ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շրջանավարտներ, դասախոսներ և երախտավորներ