Միջազգային գիտաժողով երիտասարդ դասախոսների և գիտնականների համար

Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը՝ Կենդանիների առողջության պաշտպանության դաշնային պետական ​​բյուջետային հաստատության (www.arriah.ru) վարչակազմի աջակցությամբ հրավիրում է մինչև 35 տարեկան երիտասարդ մասնագետների, ասպիրանտների և հետազոտողների մասնակցելու VI Միջազգային գիտժողովին, որը տեղի կունենա 2021թ.-ի դեկտեմբերի 2-3-ը։

Համաժողովի հիմնական ուղղություններն են․

  • Համաճարակաբանություն (գյուղատնտեսական, վայրի և տնային կենդանիների ինֆեկցիոն հիվանդությունների մոնիտորինգ, պատվաստում և իմունաբանություն),
  • Կենսատեխնոլոգիա (վիրուսների և բջիջների մշակում, պատվաստանյութերի արտադրություն),
  • Ախտորոշում և վիրուսների մոլեկուլային կենսաբանություն։

Համաժողովին մասնակցության ձևը․

  • Զեկույցով և գիտաժողովի նյութերի հավաքածուում հոդվածի հրապարակմամբ,
  • Գրավոր՝ գիտաժողովի նյութերի հավաքածուում հոդվածի հրապարակմամբ,
  • Հեռավար հաշվետվությամբ՝ առցանց զեկույցով և գիտաժողովի նյութերի հավաքածուում հոդվածի հրապարակմամբ։

Գիտական ​​հոդվածները կհրապարակվեն գիտաժողովի նյութերի հավաքածուում:

Ծրագիրը ժամանակին կազմելու և գիտաժողովի նյութերը տպագրության նախապատրաստելու նպատակով անհրաժեշտ է այն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին nikeshina@arriah.ru ոչ ուշ քան մինչև 2021 թ․-ի սեպտեմբերի 15-ը։

Գիտաժողովի  մասին  ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ  այցելելով www.arriah.ru կայքը, սեմինարների և գիտաժողովների բաժին։