Միջազգային գիտաժողով Ղրղզստանի Սկրյաբինի անվան ազգային ագրարային համալսարանում

Ղրղզստանի Կ.Ի. Սկրյաբինի անվան ազգային ագրարային համալսարանը հրավիրում է մասնակցելու միջազգային գիտական-գործնական գիտաժողովի, որը տեղի կունենա 2021 թվականի մայիսի 14-ին:

Գիտաժողովի և հրատարակությունների լեզուն ռուսերենն է։

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ․

Բաժին 1. Կադրերի վերապատրաստման կատարելագործում՝ հաշվի առնելով տնտեսության նորարարական զարգացման և թվայնացման պահանջները

Բաժին 2. Բնության ռացիոնալ կառավարման, էկոլոգիայի, հողի կադաստրային գնահատման և մոնիտորինգի խնդիրներ

Բաժին 3. Անասնաբուժության կենսատեխնոլոգիայի ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները

Բաժին 4. Անասնաբուծության զարգացման խնդիրները և հեռանկարները

Բաժին 5. Ագրոնոմիայի և անտառտնտեսության իրական խնդիրները

Բաժին 6. Գյուղատնտեսական տնտեսագիտության արդի հիմնախնդիրները

Բաժին 7. Ագրոարդյունաբերական համալիրի մեքենայացման, ավտոմատացման, էլեկտրիֆիկացման և վերամշակման արդյունաբերության խնդիրները

Համաժողովը տեղի է ունենալու առցանց ձևաչափով՝ Zoom հարթակում:

Համաժողովին մասնակցելու համար պետք է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուղարկել հետևյալ էլ․հասցեներին՝ [email protected], [email protected]։

Գիտաժողովի մասնակիցների համար նյութերի հրապարակումն անվճար է:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը 2021 թվականի ապրիլի 10-ն է։

Մանրամասներ և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

https://drive.google.com/file/d/1vRK2FXqUCPAu54cHIzoro5Dkdv2N-_vG/view?fbclid=IwAR0bGCcwYl3zrVcGW665JdRvttEGMf7W8stB46uMs-0yxPzh8fmNQuwfZuA