Դասընթացներ առարկայական պարքեր ունեցող ուսանողների համար

Ագրարային համալսարանը հայտարարում է

Սիրելի՛ ուսանողներ,
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հնարավորություն է ընձեռել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք ունեցող ուսանողներին մինչև ս․թ․ նոյեմբերի 27-ը ներառյալ դիմում ներկայացնել ռեկտորի անունով և մասնակցել կազմակերպվող դասընթացներին՝ կրեդիտային պարտքերը հանձնելու նպատակով։