Рубрика:

gagik grigoryan

Григорян Гагик Арсенович

Студент факультета аграрной инженерии& Григорян Гагик Арсенович Дата рождения 03.12.2000 [email protected] Студент факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2016 թվականին ավարտել է Գեղարքունիքի մարզր Ն․Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը 2018 թվականին ընդունվել է ՀԱԱՀ Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետը՝ «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությամբ և այժմ սովորում է նույն մասնագիտւթյան 3-րդ կուրսում։ Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն Հավելյալ տեղեկություն [...] Read More
lilit zakarian

Закарян Лилит Сашаевна

& Закарян Лилит Сашаевна Дата рождения 16.06.1966 [email protected] Կրթություն և վերապատրաստում 1973-1983 թթ. - Ձերժինսկու անվան N 20 միջնակարգ ռուսական դպրոց, 1983-1988 թթ. - Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմություն և իրավունք բաժինը, 1988-1991 թթ. - ՀԽՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, 1993 թթ. - Պատմական գիտությունների թեկնածու: Աշխատանքային փորձ 1993 թ. – մինչ [...] Read More
Marina Vardanyan

Варданян Марина Мгеровна

Магистрант по специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза"& Варданян Марина Мгеровна Дата рождения 01.07.2000 [email protected] Магистрант по специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза" Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թ․ ՀԱԱՀ, «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության մագիստրանտ 2017 - 2022 թթ․ ՀԱԱՀ, Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ, բակալավրիատ 2015-2017 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Թաթուլ Կրպեյանի անվան հ. 62 ավագ դպրոցը 2006-2015 թթ. [...] Read More
amalya galstyan

Галстян Амалия Мкртичевна

Преподаватель кафедры финансов и учета& Галстян Амалия Мкртичевна   Дата рождения 13.10.1975 [email protected] Преподаватель кафедры финансов и учета Կրթություն և վերապատրաստում 2016 թ․ նոյեմբեր-դեկտեմբեր Ֆինանսական ծրագրավորում և կառավարում, մաս1, Միջազգային վալյուտային ֆոնդ, IMFx, www.edx.org 2014 թ․ մարտ-ապրիլ Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստում, Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ, Ֆինանսների նախարարություն 2015-2020 թթ․ Աուդիտորի որակավորում, հավաստագիր N437, Ֆինանսների [...] Read More

Специализированный совет 002 Экономика

АрхивОбсуждаемые работыПредстоящие защиты Ը. 00.02 - Экономика и управление хозяйством, его отраслями Состав совета Казарян Эдуард Сергеевич Председатель д-р экон. наук Код в совете Ը. 00.02 Цпнецян Грачья Сергеевич Заместитель председателя д-р экон. наук Код в совете Ը. 00.02 Алексанян Вардан Самвелович Ученый секретарь канд. экон. наук Код в совете Ը. 00.02 Аветисян Самвел Сергеевич [...] Read More
Oleg Qamalyan

Камалян Олег Арманович

Профессор кафедры биологических наук и общей химии& Камалян Олег Арманович Дата рождения 29.12.1951 [email protected] Профессор кафедры биологических наук и общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահով-ման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 2000-2009 թթ. դասընթացներ, դասախոսների որակավորման բարձրացման, ԵՊՀ 1972-1977 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Քիմիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային [...] Read More

Манвелян Армине Ашотовна

Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений& Манвелян Армине Ашотовна Дата рождения 23.01.1977 [email protected] Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, Երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոն 1999-2000 թթ. ասպիրանտուրա, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, «Բույսերի պաշտպանության» ամբիոն 1994-1999 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Ագրոնոմիական ֆակուլտետը՝ «Ագրոնոմիա» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ [...] Read More

Акопян Ованес Тельманович

Профессор кафедры инженерии машинооборудования и технической безопасности& Акопян Ованес Тельманович Дата рождения 06.05.1958 [email protected] Профессор кафедры инженерии машинооборудования и технической безопасности Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Ուսանողների ուսման և ուսումնառության մեթոդների զարգացումը գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիայի բնագավառում» թեմայով, ՀՊԱՀ 1987-1990 թթ. հայցորդ, Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտ, Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացման և էլեկտրիֆիկացման ամբիոն 1975-1980 թթ. սովորել [...] Read More

Хуршудян Асмик Пайкаровна

Доцент кафедры лесоведения и агроэкологии& Хуршудян Асмик Пайкаровна Дата рождения 13.01.1954 [email protected] Доцент кафедры лесоведения и агроэкологии Կրթություն և վերապատրաստում 1971-1976թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը` «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն, վարիչի պաշտոնակատար 2008 -2018 թթ. ՀԱԱՀ, Անտառագիտության ամբիոն, դոցենտ 2006-2008 թթ. ՀՊԱՀ, Անտառագիտության [...] Read More

Григорян Ншан Хачатурович

Профессор кафедры морфологии и животноводства& Григорян Ншан Хачатурович Дата рождения 24.08.1949 [email protected] Профессор кафедры морфологии и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2011 թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդու և կենդանիների համեմատական անատոմիա» թեմայով, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 1988 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների արյան անոթների ներարկում տարբեր տեսակի ներկերով» թեմայով, Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա 1984-1986 թթ. ասպիրանտուրա, Կազանի [...] Read More