Рубрика:

Мосикян Арарат Саркисович

Директор Балаовитского учебно-опытного хозяйства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мосикян Арарат Саркисович Дата рождения ---- ---- Директор Балаовитского учебно-опытного хозяйства Կրթություն և վերապատրաստում 1986-1990 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի ֆինանսահաշվային ֆակուլտետը՝ «Հաշվապահական հաշվառում և տնտեսական գործունեության վերլուծություն» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2018 թ. նոյեմբերից Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, [...] Read More

Мелян Гаяне Грантовна

Замдиректора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии”, завотделом РКБМ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелян Гаяне Грантовна Дата рождения 14.02.1965 gmggmg65@mail.ru Замдиректора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии”, завотделом РКБМ Կրթություն և վերապատրաստում 1988- 1991թթ. Երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա (արտադրությունից կտրված), «Գենետիկա» մասնագիտությամբ 1983-1988թթ. Սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Ագրոնոմիական [...] Read More

Баласанян Донара Суреновна

Ученый секретарь& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Баласанян Донара Суреновна Дата рождения --- donara.balasanyan@gmail.com Ученый секретарь Կրթություն և վերապատրաստում 1969-1972 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի պետական համալսարան, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն 1964-1969 թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Կենսաբանական ֆակուլտետը 1964 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Թբիլիսիի հ.38 [...] Read More
Sos Avetisyan

Аветисян Сос Лукашевич

Заведующий отделом информации и связей с общественностью& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Аветисян Сос Лукашевич Дата рождения 25.12.1958 sos_avetisyan@yahoo.com Заведующий отделом информации и связей с общественностью Կրթություն և վերապատրաստում 1967-1981 թթ. - Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտի անգլերենի ֆակուլտետ 1998 թ հուլիս-օգոստոս - Գյուղատնտեսական տեղեկատվության, խորհրդատվության և հաղորդակցության գծով ուսուցողական [...] Read More

Варданян Гоар Липаритовна

Доцент кафедры сельхозмашиностроения, автоматизации и эксплуатации техники& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Гоар Липаритовна Дата рождения 08.04.1965 gogivard@mail.ru  Доцент кафедры сельхозмашиностроения, автоматизации и эксплуатации техники Կրթություն և վերապատրաստում 2009-2011 թթ. մասնակցություն, միջազգային կոնֆերանսներ 2006 թ. ՀՊԱՀ, պետական բյուջեից նպատակային ֆինանսավորվող թիվ 0264 ծածկագրով գիտական թեմա, կրտսեր գիտաշխատող 1982-1988 թթ. [...] Read More

Шагинян Рузанна Ованесовна

Директор Центра обучения языкам& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Шагинян Рузанна Ованесовна Дата рождения ---- Shahinyan@rambler.ru  Директор Центра обучения языкам Կրթություն և վերապատրաստում 1975-1979 թթ. Վ.Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ Աշխատանքային փորձ 2002-ից մինչ օրս ՀԱԱՀ լեզվի ուս.կենտրոնի տնօրեն 2008թ. ք.Երևան [...] Read More

Нурбекян Лусине Заликоевна

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Нурбекян Лусине Заликоевна Дата рождения ---- ----  И.о. завкафедрой общественных наук Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. վերապատրաստում, Վ.Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոն 1988-1993 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետը` «Պատմաբան [...] Read More

Нагашян Ованес Завенович

Заведующий кафедрой эпизоотологии и паразитологии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Нагашян Ованес Завенович Дата рождения 12.06.1950 naghov@rambler.ru Заведующий кафедрой эпизоотологии и паразитологии Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, Բարսելոն, Ավտոնոմ համալսարան 2002 թ. վերապատրաստում, Մոսկվայի Կ.Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա 1996 թ. վերապատրաստում, ձկների հիվանդությունների գծով, Կավալլա քաղաքի Ձկնաբուծական գիտական կենտրոն, [...] Read More

Мармарян Гаяне Юрьевна

Заведующая кафедрой биохимии, микробиологии и вирусологии & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мармарян Гаяне Юрьевна Дата рождения ---- gmarmaryan@gmail.com  Заведующая кафедрой биохимии, микробиологии и вирусологии Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. մասնակցություն, սեմինար, «Կրթությունը կենսաքիմիայի և մոլեկուլյար կենսաբանության ոլորտում» թեմայով, Հայաստանի և Եվրոպական երկրների կենսաքիմիկոսների դաշնության կոմիտե 2009 թ. վերապատրաստում, Տեմպուս [...] Read More