Рубрика:

Бадалян Манвел Владимирович

Доцент кафедры биологических наук и общей химии& Бадалян Манвел Владимирович Дата рождения 25.03.1971 [email protected] Доцент кафедры биологических наук и общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակման և բարելավման» թեմա 2010-2013 թթ. մասնակցություն, «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, TEMPUS ծրագիր, ՀԱԱՀ 2012 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Կիրառական կենսաբանու-թյուն» մագիստրոսական [...] Read More

Алексанян Вардан Самвелович

Заведующий кафедрой аграрной экономики& Алексанян Вардан Самвелович Дата рождения 15.11.1984 [email protected] Заведующий кафедрой аграрной экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում» թեմայով, ԱՅՌԵՔՍ միջազգային ծրագիր 2014թ. մասնակցություն, սեմինար, «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ԵՊՀ 2013г. международная научная конференция по проблемам продоволъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении 2011г. [...] Read More

Варданян Гагик Артушевич

Варданян Гагик Артушевич Дата рождения 19.07.1958 [email protected] Կրթություն և վերապատրաստում Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն՝ «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով» թեմայով սեմինարին, ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների իրավագիտակցության բարձրացումը սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող սեմինարին 2014 թ.-ից հայցորդ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 24-28.08.2013 թ. «Ինտեգրված ուսուցում» թեմայով ուսումնական պլանների զարգացմանն [...] Read More

Ходжоян Арман

Заместитель министра экономики РА& Ходжоян Арман Дата рождения 05.07.1987 Заместитель министра экономики РА Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թ. KAPEX առցանց ակադեմիա, Կորեայի գյուղատնտեսության ինստիտուտ 2018թ․ Բիզնեսի վարման սկզբունքները Մերակի սկզբունքով, Լին Քուաչ 2017թ․ Փոփոխությունների և ճգնաժամերի կիրառական կառավարում - դոկտոր-պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Գլասլ, “Trigon Development Consulting Company” 2016թ․ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը գյուղատնտեսությունում, ք. Բիշքեկ, Ղրղզստան 2014թ․ [...] Read More

Урутян Вардан Эдикович

Ректор (председатель)& Урутян Вардан Эдикович Дата рождения 01.10.1977 [email protected] Ректор (председатель) Биография Вардан Урутян родился в 1977 г. в городе Маралик Ширакской области. В 1994 г., окончив с золотой медалью Мараликскую школу N 1, он поступил в Ереванский институт народного хозяйства. В 1999 г. с отличием окончил факультет общей экономики вышеназванного вуза по специальности «мировая [...] Read More