Пипоян Давид Ашотович

Руководитель центра оценки рисков продовольственной цепочки “Центра эколого-ноосферических исследований” НАН РА&

Пипоян Давид Ашотович

Дата рождения 28.03.1987

Руководитель центра оценки рисков продовольственной цепочки “Центра эколого-ноосферических исследований” НАН РА

Կրթություն և վերապատրաստում

25-28/11/2019 – Եվրոպական հանձնաժողովի (EC) Better Training for Safer Food (BTSF) նախաձեռնության կողմից կազմակերպված աշխատաժողով (Իսպանիա, Մադրիդ)
25-28/2/2019 – Եվրոպական հանձնաժողովի (EC) Better Training for Safer Food (BTSF) նախաձեռնության կողմից կազմակերպված աշխատաժողով (Ուկրաինա, Կիև)
14/08/2017–23/08/2017 – Ամառային դպրոց՝ Կայուն սննդի մատակարարման շղթա, կազմակերպիչներ՝ Գերմանիայի Գիսբուրգ էսենի ու Քոչի համալսարաններ
01/2017-02/2017 – Սննդամթերքի անվտանգության սերտիֆիկացման ծրագիր, կազմակերպիչներ՝ Ամերիկայի Փեն Սթեյթ և Վիրջինիա Թեք համալսարաններ, (Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն, Երևան, ՀՀ)
01/2014-02/2014 – Գլոբալ պարենային իրավունք, կազմակերպիչներ՝ Իտալիայի Տուշայի համալսարան և ԵՄ պարենային իրավունքի կենտրոն
02/2014-06/2014 – Բարձրագույն անգլերեն, Հռոմի Բրիտանական համալսարան
11/2013-12/2013 – Սննդամթերքի անվտանգության և որակի նոր հմտություններ, Հռոմի ագրոպարենային գերազանցությունների գնահատման և հետազոտման ինստիտուտ
10/2013-02/2014 – էկոլոգիական իրավունք, Տուշայի համալսարան, Վիտերբո, Իտալիա
03/2013-06/2013 – ԵՄ պարենային իրավունք, Տուշայի համալսարան, Վիտերբո, Իտալիա
25/01/2012 – Սննդամթերքի անվտանգության միջազգային ստանդարտներ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա
15/09/2011–15/10/2011 – Սննդամթերքի անվտանգության կարողությունների ռիսկի գնահատում, CABUFOSE
03/2009-01/2010 – Իտալերեն լեզու և մշակույթ, Իտալիայի Տուշայի համալսարան
2003֊2007 թթ․ – Անասնաբուժական բժշկագիտություն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան։

Աշխատանքային փորձ

10/2011 – ներկա – Սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնի ղեկավար, ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
06/2015 – ներկա – Սննդամթեքի անվտանգության ազգային կոնտակտային անձ Եվրոպական միության Հորիզոն 2020 ծրագիր
09/2018 – ներկա – Սննդամթերքի անվտանգության դասախոս, ՀՀ ԳԱԱ. գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ), Բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոն
09/2015 – ներկա – Դասախոս (Գինու սանիտարիա և օրենսդրություն) Երևանի գինու ակադեմիա
06/2019-03/2020 – Սննդամթերքի անվտանգության ռիսկի գնահատման ազգային փորձագետ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
09/2018 – 02/2020 էրասմուս + շարժունության ծրագրերի համակարգող ՀՀ ԳԱԱ. գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ), Բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոն
10/2019-12/2019 – Սննդամթերքի անվտանգության ազգային փորձագետ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրեր
06/2018-12/2018 – Դասընթացավար և փորձագետ, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի դրամաշնորհային ծրագիր՝ ԵՄ արտահանման ճանապարհային քարտեզի մշակման
09/2015 – 06/2018 Դասախոս (Սննդամթերքի անվտանգություն և կարգավորում), Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի գինու ակադեմիա
03/2018-04/2018 Դասընթացավար, World Vision Հայաստան առողջ դպրոցական սնունդ ծրագիր
06/2018 – 12/2018 Խորհրդատու և փորձագետ, ԿԱԲՄԱԿ 2 Ծրագիր ՀՀ ԳՆ «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» դրամաշնորհ
10/2015-11/2015 – Ծրագրի համակարգող, ԿԱՐՄԱԿ 2 Ծրագիր ՀՀ ԳՆ «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» դրամաշնորհ
06/2014 ֊ 07/2014 – Միջազգային փորձագետ, Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային ֆոնդ, Գյուղատնտեսական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ
05/2014-02/2015 – Դասընթացավար, Իտալիայի Տուշայի համալսարան
04/2013 ֊ 05/2013 – Ուսումնական շրջագայությունների կազմակերպիչ, ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
10/2012-11/2012 – Միջազգային խորհրդատու, Ֆրանկոֆուրտի Ֆինանսաների և կառավարման դպրոց
06/2012 – 09/2013 – ՍԱՊԾ-ի պետի խորհրդական, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
03/2010-10/2011 – Բարեփոխումների փորձագետ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
03/2010-10/2011 – Հետազոտոող՝ Միջազգային փոխանակման ծրագիր, Իտալիայի Տուշայի համալսարան, անասնակերի աղտոտման լաբորատորիա։

Գիտական գործունեություն

08/06/2016 թ․ – Սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)
02/2013 – 06/2016 թթ․ – Իտալիայի Տուշայի համալսարան, դոկտորանտուրայի բարձրագույն դպրոց, հայցորդ
2007-2010 թթ․ – Հայցորդ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, «Սանիտարական փորձաքննություն»

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն

Անդամակցություն

2018-7/2019 թթ․ – ՀՀ կառավարության ենթակա Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի անդամ,
2012 թ․ – ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի անդամ