Рубрика:

Авакян Гаяне Варужановна

Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения ---- gayaneavagyan@yanoo.com Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան [...] Read More

Караханян Карен

Секретарь попечительского совета, председатель студенческого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Караханян Карен Дата рождения 09.10.1997 karen.kar.97@gmail.com Секретарь попечительского совета, председатель студенческого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2012թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ.19 միջնակարգ դպրոցը 2012-2015թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա.Քոչինյանի անվան քոլեջը՝ [...] Read More

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения ---- ---- И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия” Read More

Давеян Смбат Арутович

Заведующий кафедрой прикладной механики и графики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Давеян Смбат Арутович Дата рождения 02.08.1964 daveyan_smbat@mail.ru Заведующий кафедрой прикладной механики и графики Կրթություն և վերապատրաստում 1982-1987 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Հիդրոմելիորացիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն, վարիչի [...] Read More

Меликян Андреас Шмавонович

И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Меликян Андреас Шмавонович Дата рождения 02.06.1963 a_melikyan@yahoo.com И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և սերմնաբուծության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, Լիլ Ֆրանսիա 2011 թ. գործուղում ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի արդի [...] Read More

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 gayane.gasparyan@anau.am И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական [...] Read More

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения --------- Agaianyan_Anna @mail.ru Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական [...] Read More

Варданян Гагик Артушевич

Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Гагик Артушевич Дата рождения ------ shirakgyukhcollege@yandex.com Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна” Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով», ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների [...] Read More

Акопян Александр Хачатурович

Директор Ванадзорского филиала НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Акопян Александр Хачатурович Дата рождения 05.11.1951 agr-vm@mail.ru Директор Ванадзорского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 1980-1984 թթ. սովորել և ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի Կենսաբանության ֆակուլտետը 1968-1973 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի Անասնաբուծական ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2005 թվից [...] Read More