Рубрика:

lilit zakarian

Закарян Лилит Сашаевна

Директор Центра оценки и обеспечения качества НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Лилит Закарян Дата рождения 16.06.1966 г․ lilitzakaryan2006@rambler.ru lilit_zakaryan@mail.ru Директор Центра оценки и обеспечения качества НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 1973-1983 թթ. - Ձերժինսկու անվան N 20 միջնակարգ ռուսական դպրոց, 1983-1988 թթ. - Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի [...] Read More

Авакян Гаяне Варужановна

Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения ---- gayaneavagyan@yanoo.com Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь ученого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան [...] Read More

Алиян Торник

Председатель студенческого совета НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Алиян Торник Дата рождения 25.12.1998 aliyan.2017@mail.ru Председатель студенческого совета НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2016թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցը 2016թ. ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցոնալ սննդի տեխնոլոգիա» [...] Read More

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения ---- ---- И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия” Read More

Давеян Смбат Арутович

Заведующий кафедрой прикладной механики и графики, и.о. декана факультета технологий продовольствия& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Давеян Смбат Арутович Дата рождения 02.08.1964 daveyan_smbat@mail.ru Заведующий кафедрой прикладной механики и графики, и. о. декана факультета технологий продовольствия Կրթություն և վերապատրաստում 1982-1987 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Հիդրոմելիորացիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային [...] Read More

Меликян Андреас Шмавонович

И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Меликян Андреас Шмавонович Дата рождения 02.06.1963 a_melikyan@yahoo.com И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և սերմնաբուծության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, Լիլ Ֆրանսիա 2011 թ. գործուղում ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի արդի [...] Read More

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 gayane.gasparyan@anau.am И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական [...] Read More

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения --------- Agaianyan_Anna @mail.ru Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական [...] Read More

Варданян Гагик Артушевич

Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Гагик Артушевич Дата рождения ------ shirakgyukhcollege@yandex.com Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна” Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով», ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների [...] Read More