РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

2023-2024 учебный год II семестр

Ագրոէկոլոգիա 1-4 կուրս

Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա 1-4 կուրս

Բույսերի պաշտպանություն 1-4 կուրս

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 1-4 կուրս

Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա 1-4 կուրս

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 1-4 կուրս

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 1-4 կուրս

Սննդամթերքի անվտանգություն 1-4 կուրս

Տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգեր 1-2 կուրս

Հողային և ջրային ռեսուրսների ճարտարագիտություն 1-2 կուրս

Կենսագործունեության անվտանգություն 3-4 կուրս

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3-4 կուրս

Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 3-4 կուրս

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում 3-4 կուրս

Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 3-4 կուրս

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ 3-4 կուրս

Անասնաբուժություն 1-3 կուրս

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 3-4 կուրս

Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա1-4 կուրս

Ագրոբիզնես և ֆինանսներ 1-4 կուրս

Отдел управления учебным процессом НАУА
Адрес: I корпус НАУА ул. Теряьна 74 к. 220а Ереван РА 0009

(+374 12) 33 34 34, внутр. 4-33, 4-45
[email protected]