Алексанян Вардан Самвелович

Заведующий кафедрой аграрной экономики&

Алексанян Вардан Самвелович

Дата рождения 15.11.1984

Заведующий кафедрой аграрной экономики

Կրթություն և վերապատրաստում

2015թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում» թեմայով, ԱՅՌԵՔՍ միջազգային ծրագիր
2014թ. մասնակցություն, սեմինար, «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ԵՊՀ
2013г. международная научная конференция по проблемам продоволъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении
2011г. международная научная конференция Государственного аграрного университета Армении “Современные проблемы экологического и органического селъского хозяйства”.
2011թ. մասնակցություն, հանրապետական գիտաժողով, «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
2007-2010թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն
2002-2007թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2019 թ. հունվարից ՀԱԱՀ, Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոն, վարիչի պաշտոնակատար
2018 թ. նոյեմբերից-2019 թ. հունվար ՀԱԱՀ, Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոն, վարիչի պաշտոնակատարի տեղակալ
2015 -2018 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկայի ամբիոն, վարիչ
2012 թվից մինչ օրս ԵՊՀ, Կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2010-2016թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոն, դոցենտ
2011-2015թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ
2008-2012թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող:

Գիտական գործունեություն

2014թ. դոցենտ
2010թ. տնտեսագիտության թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Հավելյալ տեղեկություն

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 002 մասնագիտական խորհուրդ, գիտական քարտուղար
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, մասնագիտությունների համակարգողների խորհուրդ, անդամ
Տնտեսագիտական ֆակուլտետի մասնագիտությունների համակարգողների խորհուրդ, նախագահ, «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության համակարգող
ՀԱԱՀ, Տնտեսագիտական ֆակուլտետ, գիտական խորհուրդ, անդամ
2012-2014թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ընդունող հանձնաժողով, խորհրդատու
Տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին, նաև Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) ծրագրերին:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 11 գիտական հոդվածի և 2 ուսումնամեթոդական աշխատանքի:
Գիտական աշխատությունները վերաբերում են ՀՀ ագրարային ոլորտի տնտեսագիտության և կառավարման հիմնախնդիրներին, մարքեթինգային հետազոտություններին ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում: