Маркарян Карен Арменович

Магистрант агрономического факультета&

Margaryan Karen

Маркарян Карен Арменович

Дата рождления 11.09.2001

Магистрант агрономического факультета

 

Կրթություն և վերապատրաստում

2007-2016թթ. Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոց
2016-2019թթ. Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարան
2019-2023թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական | ֆակուլտետ, Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտություն, | բակալավր
2023թ. – առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական | ֆակուլտետ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն, «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» | մասնագիտություն, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ

2021թ. ապրիլ- 2021թ. մայիս Գլխավոր ագրոնոմ “Dendro Garden” ՓԲԸ-ում:
2021թ. սեպտեմբեր ARARAT Brandy Company-ում արտադրության աշխատակից։
2022թ. ապրիլ– 2022թ.հոկտեմբեր Աշխատանքային պրակտիկա “Dendro Garden” ՓԲԸ-ում:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հասարակական գործունեություն

2019թ.- մինչ օրս ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի անդամ
2020թ – 2021թ. ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի քարտուղար
2021թ. – 2022թ. ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի անդամ
2021թ – 2023թ. ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետի Ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ

Հավելյալ տեղեկություն

ICT (the internet),
Microsoft office (WORD, EXCEL, POWER POINT)