Рубрика: Правление

Карагезян Мисак Генрихович

Начальник отдела маркетинга и развития& Карагезян Мисак Генрихович Дата рождения [email protected] Начальник отдела маркетинга и развития Կրթություն և վերապատրաստում 1981 թ․ սեպտեմբեր - 1986 թ․հունիս սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի՝ Մաթեմատիկա, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը՝ ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում Հունիս 1992 - նոյեմբեր 1994 թ․ մագիստրատուրա, Բիզնեսի կառավարում մասնագիտությամբ, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ, Հայաստանի Ամերիկյան [...] Read More

Мелконян Вардан Ильич

И. о. директора Балаовитского УОХ& Мелконян Вардан Ильич Дата рождения [email protected] И. о. директора Балаовитского УОХ Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 2098 2014 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 8936 2013 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի ներքին աւդիտի [...] Read More

Хачатрян Ваан Ашотович

Заведующий клинической лабораторией& Хачатрян Ваан Ашотович Дата рождения 16.01.1975 [email protected] Заведующий клинической лабораторией Կրթություն և վերապատրաստում 1991 թ. ընդունվել է Երևանի անասնաբուժական- անասնաբուծական ինստիտուտի Անասնաբուժական ֆակուլտետը 1995 թ. արտադրական և ուսումնական պրակտիկաներ Ֆրանսիայի Լիմոժ,Լիլ,Փարիզ քաղաքների անասնաբուժական կլինիկաներում 1996 թ. ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետը՝ անասնաբուժություն մասնագիտությամբ 1997 թ. սեպտեմբերին վերապատրաստում Ֆրանսիայի Լիմոնժ [...] Read More

Мурадян Заруи Эдиковна

Директор Фонда виноградарства и виноделия Армении, доцент кафедры технологий переработки продуктов растениеводства& Мурадян Заруи Эдиковна Дата рождения [email protected] Директор Фонда виноградарства и виноделия Армении, доцент кафедры технологий переработки продуктов растениеводства Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու մարքեթինգ և բիզնես», հավաստագիր, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու որակի գնահատում և համտես» թեմայով, հավաստագիր, Սյուզ Լա Ռուս, Ֆրանսիա [...] Read More

Енгоян Александр Пайлакович

Завотделом синтеза и экспертизы пестицидов филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна»& Енгоян Александр Пайлакович Дата рождения 01.02.1950 [email protected] Завотделом синтеза и экспертизы пестицидов филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна» Կրթություն և վերապատրաստում 1967 – 1972 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետը՝ քիմիկոսի մասնագիտությամբ [...] Read More

Пепоян Астхик Завеновна

Завотделами безопасности питания и биотехнологий, технологии переработки продуктов и сырья животного происхождения НИИ пищеведения и биотехнологий& Пепоян Астхик Завеновна Дата рождения [email protected] Завотделами безопасности питания и биотехнологий, технологии переработки продуктов и сырья животного происхождения НИИ пищеведения и биотехнологий Կրթություն և վերապատրաստում 1982 - 1987 թթ., Երևանի պետական համալսարան /ԵՊՀ/, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկա բաժին /ուսուցչի, կենսաֆիզիկոսի [...] Read More

Паносян Ира Корюновна

Начальник управления проектирования сельскохозяйственных программ министерства экономики РА& Паносян Ира Корюновна Дата рождения [email protected] Начальник управления проектирования сельскохозяйственных программ министерства экономики РА Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ 05․11-08․11 մասնակցություն Իտալիայում կազմակերպված LANDNET (hողերի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրը) աշխատաժողովին 2019 թ․ 16․05-23․05 վերապատևաստում, Իտալիայի Տուշայի համալսարանում 2018 թ. 17.11-25.11 վերապատրաստոում, Սլովակիայի Ագրարային համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի Տնտեսական քաղաքականության [...] Read More

Восканян Ашот Ерджаникович

Директор Исследовательского центра аграрной политики и экономики& Восканян Ашот Ерджаникович Дата рождения [email protected] Директор Исследовательского центра аграрной политики и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. 27 - 30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում» խորագրով միջազգային գիտագործնական խորհրդաժողովում, հավաստագիր 2021 թ․ հունիս, մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը» [...] Read More

Наджарян Мери Тиграновна

И. о. завкафедрой общественных наук& Наджарян Мери Тиграновна Дата рождения 16.08.1991 [email protected] И. о. завкафедрой общественных наук Կրթություն և վերապատրաստում 2020թ․ հուլսի 4-5 մասնակցություն, Երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա ՀԿ-ի կողմից իրականացված Edu Armenia-ի 2020 թ․ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք աշխատաժողով 2020թ․հունիսի 22-27 մասնակցություն, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացված Edcamp Armenia 2020 ուսուցչական համաժողով 2020թ․ մասնակցություն, Teaching Academy-ի կողմից կազմակերպված [...] Read More

Минасян Карен Жорикович

Советник канцелярии ректора, представитель частного бизнеса& Минасян Карен Жорикович Дата рождения Советник канцелярии ректора, представитель частного бизнесаչ Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 1999-2003թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն 1994-1999թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Տեխնոլոգիական ֆակուլտետը՝ «Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային [...] Read More