Category: Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ալբերտ Ներսիսյան

Ալբերտ Ներսիսյան Ծնվել է [email protected] «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, գլխավոր գինեգործ, տեխ. գիտ. թեկնածու Կրթություն և վերապատրաստում 2002 - 2007 թթ․ սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը 2016 - 2018 թթ․ Հայցորդ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան։ Աշխատանքային փորձ 2007 - 2010 թթ․ Էջմիածնի գինեգործարան, գինեգործ 2003 - 2007 թթ․ «Արմենիա» միջազգային օդանավակայան 2010 [...] Read More

Գնել Հակոբյան

Գնել Հակոբյան Ծնվել է 1974թ․ օգոստոսի 15-ին [email protected] «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, գլխավոր տեխնոլոգ Կրթություն և վերապատրաստում 1995 թվականին ավարտել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտը՝ ստանալով «Կաթի և կաթնամթերքի ինժեներ-տեխնոլոգի» որակավորում: Աշխատանքային փորձ 03.2006 թվականից մինչ այսօր «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ, գլխավոր տեխնոլոգ 01.2004 թ․‐ 01.2006 թ․ X GROUP, որակի բաժնի պատասխանատու 12.2002 թ․‐ 01.2004 թ․ «Աշտարակ կաթ» [...] Read More

Կարինե Մելքումյան

Կարինե Մելքումյան Ծնվել է [email protected] ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկերի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թվականից առ այսօր ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, գլխավոր մասնագետ 2002-2003 թթ․ սոովորել է Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի Իրավաբանական ֆակուլտետի «Եվրոպական հանրային իրավունք» բաժնում /անավարտ/ 2000-2001 թթ․ մագիստրոսի աստիճան, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, «Կաթի [...] Read More

Լուսինե Հարությունյան

Լուսինե Հարությունյան Ծնվել է 1978թվականի դեկտեմբեր 16-ին [email protected] «Ցարսկի Պրոդուկտ» ՍՊԸ, տեխնոլոգ Կրթություն և վերապատրաստում 2001 - 2003 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, մագիստրատուրա՝ «Մսի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 1997 - 2001 թթ․ Հայակական գյուղատնտեսական ակադեմիա, բակալավրիատ՝ «Մսի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 2023 թ. քառօրյա վերապատրաստում ռուսական սննդային հավելումներ արտադրող ընկերության կողմից, Երևան 2015 թ. եռօրյա վերապատրաստում համեմունքներ արտադրող ընկերության [...] Read More

Գոհար Վարդանյան

Գոհար Վարդանյան Ծնվել է 1979 թվականի դեկտեմբերի 23-ին [email protected] ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության վարչության պետի պարտականությունները կատարող Կրթություն և վերապատրաստում 1986 - 1996 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Շ․Սիմոնյանի անվան N 112 միջնակարգ դպրոցը 1996 - 2001 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի բակալավրիատը՝ «Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ [...] Read More