«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 3/79

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2022 3/79

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԻ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ՈՌՈԳԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՄԵԼԻՈՐԱՏԻՎ ՎԻՃԱԿԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-225

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՊԼԱՆԵՏԱՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀՈՂԱՄՇԱԿ ՖՐԵԶԻ ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-231

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԿԱՆԱՉ ԿԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԻ ՃՈՊԱՆԱՅԻՆ ՔԱՐՇՈՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-238

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀՀ ԽԱՂՈՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-244

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԿՈՆՖԻԴՈՐԻ ԵՎ ՊԵԳԱՍԻ ԹՈՒՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈԼԻԿԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-250

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ՏԱՐԲԵՐ ԽԹԱՆԻՉՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ԵՎ ՈՍԿԵՀԱՏ ՍՈՐՏԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱԿԱԼՆԵՐԻ ԿՊՉՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-255

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԴԵԲԵԴ ԳԵՏԻ ՏԵԽՆԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՋՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈՂԵՐԻ ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-259

aՀ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

ՊՂՆՁԻ ԵՎ ԿԱՊԱՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐՏՈՒՆԻ-ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՄԱՅՐՈՒՂՈՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՃԵՑՎՈՂ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-264

aՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվ. հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն

IN VITRO ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՌՈՂՋԱՑՎԱԾ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՄԻՆԻՊԱԼԱՐՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-268

aՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՀԱՊԱԼԱՍԻ DUKE ԵՎ LEGACY ՍՈՐՏԵՐՈՎ ԱՅԳՈՒ ՀԻՄՆՈՒՄԸ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՎՐԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-275

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵԼԱԿԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-280

aՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՇՆԵՐԻ ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-286

aՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին

ՀՆԴԿԱՀԱՎԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՊՈԼԻՄՈՐՖ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍԵՌԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-290

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԲԵԶԻՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-296

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԽՈԶԵՐԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ԱՏՐՈՖԻԿ ՌԻՆԻՏ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՈՐՈՇ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-300

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԳԱՂՏՆԻ ՄԱՍՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԿԱՊՈՒՅՏ ՅՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-312

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

ԴԱՌԸ ՇՈԿՈԼԱԴԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄԸ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԹԵԼԵՐՈՎ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-317

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄՇԱԿՎՈՂ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-322

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

ԳԱՐԵՁԱՎԱՐԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՈՎ ՆՈՐ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-328

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՎԱՅՐԻ ՉԻՉԽԱՆԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՄՔ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2022.3-332

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան