Գիտական պարբերական 2020 1/69

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2020 1/69

Վայոց ձորի մարզի գլաձոր խոշորացված համայնքի հողակադաստրային քարտեզագրական նյութերի թվայնացման արդյունքները (էջ 6-11) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ֆիլտրացիայի մոդելավորման արդյունքները էկրանով և անջրաթափանց հիմքով քարահողային պատվարի դեպքում (էջ 10-15) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Արմատապտուղների բերքահավաքի փոքրաչափ մեքենայի բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորումը (էջ 17-20) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

a Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

b Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարան

Գազամոտորային վառելանյութի շահագործական ծախսի նորմավորման այլընտրանքային եղանակի մշակում (էջ 21-23) ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հացահատիկի մշակության տեխնոլոգիայի կատարելագործումը քիմիական պայքարի նվազեցման հնարավորությունների կիրառմամբ (էջ 24-27): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման բարելավման առաջարկ (էջ 34-38): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՃարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հողաշինարարության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Գլաձոր խոշորացված համայնքում (էջ 34-39): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գինեգործությունը որպես այլընտրանքային ներդրման ոլորտ (էջ՝ 40-44): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

a«Ամերիա» ՓԲԸ

Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենային ապրանքների առևտրի արդի միտումները (էջ՝ 45-51): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aԳ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարան

aԵրևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընդերքօգտագործման ընդհանուր վիճակը: Տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրները Հայաստանում (էջ՝ 52-57): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

a Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Հրազդանի ստորին և Արտաշատի ոռոգման համակարգերի մոլախոտվածության արդի վիճակը (էջ՝ 58-62): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Պտղատուների բակտերիալ այրվածք. զարգացման առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները (էջ՝ 63-67): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Արարատյան հարթավայրի մելիորացված աղուտ-ալկալի հողերում աշնանացան ցորենի մշակության նոր տեխնոլոգիայի արդյունավետությունը (էջ՝ 68-73): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀԱԱՀ «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ

Տնկիների արտադրության արդյունավետությունը Արարատյան հարթավայրի բացօթյա հիդրոպոնիկ մշակության պայմաններում (էջ՝ 74-78): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀՀ ԳԱԱ Գ. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի օպտիմալացման ուղիները. շնչառության ինտենսիվությունը (էջ՝ 79-85): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հավաքված ոզնախոտի տեղական նոր սորտի բնութագիրը և արդյունավետությունը (էջ՝ 86-90): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գենետիկական բազմազանությանը սպառնացող ռիսկերն ու պահպանման ուղիները (էջ՝ 91-95): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

«Վամաքս» ՍՊԸ տնտեսության հոլշտին, ֆլեկվի ցեղերի երրորդ և բարձր ծնի կովերի կաթնային մթերատվությունը (էջ՝ 96-99): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

PGF Veyx Forte-ի և Այսիդիվիտի կիրառումը կայուն դեղին մարմնով հիվանդ կովերի բուժման նպատակով (էջ՝ 100-103): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bԱնասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

Երկրորդային ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիան շների վիրուսային և ոչ վարակիչ գաստրոէնտերիտների դեպքում (էջ՝ 104-107): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ծիրանի պտուղների չորացման կինետիկայի հետազոտումը կոնվեկտիվ և կոնվեկտիվ-միկրոալիքային չորացման պայմաններում (էջ՝ 108-112): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ծանր մետաղների ռիսկի գնահատումը հացամթերքի սպառման դեպքում (էջ՝ 113-117): ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն