Գիտական պարբերական 2019 3/67

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2019 3/67

Կարտոֆիլատնկիչի կլոր հատվածքով մետաղաձողե պարարտանյութասնուցիչ-շնեկի որոշ պարամետրերի հիմնավորումը (էջ՝ 6-10): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՈՒղղաձիգ պտտման առանցքով ֆրեզի տրամագծի ազդեցությունը հողի կտրումից առաջացած դիմադրության մոմենտի վրա (էջ՝ 10-14): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Բերքի որակի վերահսկման հարթակի նախագծումը տեսապատկերի մշակման ալգորիթմների միջոցով (էջ՝ 14-18): Ամփոփագիր

a«Սինոփսիս արմենիա» ՓԲԸ

bООО “Нэшнл Инструменте АМ”

Ռոտորային կոշտամանրիչի ուժային վերլուծությունն ըստ կարտոֆիլահան մեքենայի արագության(էջ՝ 18-22): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ավտոմատացված նախագծման գործընթացում հողի ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշների օպտիմալ մոդելավորման օրինակ(էջ՝ 22-26): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ակոսակոճավոր ցանող ապարատի կառուցվածքի կատարելագործման ընթացքը (էջ՝ 26-31): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գյուղատնտեսական բեռնափոխադրումների տրանսպորտային խնդրի ալգորիթմների հետազոտությունը եվ վերլուծությունը (էջ՝ 31-36): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

aՄյունխենի տեխնիկական համալսարան

ՀՀ ներդրումային միջավայրի գրավչությունը և գնահատման մոտեցումները (էջ՝ 36-42): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կարտոֆիլահան մեքենայի կոշտամանրիչի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումը (էջ՝ 42-46): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

aՍտեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարա

Գյուղատնտեսական ապահովագրության արտադրական ծախսերի մոդելի հիմնախնդիրները և արդյունավետությունը Հայաստանում (էջ՝ 46-50): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Սալորենու տերևների կարմիր այրվածք. Զարգացման առանձնահատկությունները և պայքարի միջոցառումները (էջ՝ 50-55): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ափսեաձև ոսպի մշակությունը Արցախի միջին լեռնային գոտու անջրդի պայմաններում (էջ՝ 60-65): Ամփոփագիր

aՇուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

Հացահատիկի ցանքերի մոլախոտվածությունը Շիրակի հարթավայրում (էջ՝ 60-65): Ամփոփագիր

aՀՀ Ազգային ժողով

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

cՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Բանջարաբույսերի և դեղաբույսերի բետա-ռադիոակտիվությունը Արարատյան հարթավայրի բացօդյա հիդրոպոնիկ և հողային մշակության պայմաններում (էջ՝ 65-69): Ամփոփագիր

aՀՀ ԳԱԱ Գ. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի օպտիմալացման ուղիները. կանաչ պիգմենտների պարունակությունը (էջ՝ 69-76): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ցողումից հետո BT տեսակի բակտերիական միջատասպանների քանակության դինամիկան անտառային դարչնագույն հողում (էջ՝ 76-81): Ամփոփագիր

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

Լիտվայից ներկրված հոլշտին ցեղի կովերի կաթնային մթերատվությունը Հայաստանի պայմաններում (էջ՝ 87-91): Ամփոփագիր

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Մոնիեզիոզի բռնկումների կանխատեսումը ՀՀ Վայոց ձորի և Շիրակի մարզերում (էջ՝ 85-89): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Երևանի կենդանաբանական այգու կապիկների պաստերելոզով վարակվածության հայտնաբերումը և կանխարգելումը (էջ՝ 89-94): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ծանր մետաղների ռիսկի գնահատումը Երևանի բնակչության կողմից մակարոնեղենի սպառման արդյունքում (էջ՝ 94-99): Ամփոփագիր

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Ծանր մետաղների ռիսկի գնահատումը բրնձի և հնդկաձավարի սպառման դեպքում (էջ՝ 99-102): Ամփոփագիր

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն