Сюзанна Саргсян

Suzanna Sargsyan

Сюзанна Саргсян

Дата рождения #

ООО «ArLeAM», агроном-консультант

Կրթություն և վերապատրաստում

2012 – 2014 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, մագիստրատուրա, հեռակա, Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, Բույսեր պաշտպանություն
2004 – 2008 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, բակալավր, առկա, Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, Բույսերի պաշտպանություն

Աշխատանքային փորձ

2021 թվականհից «ՄՌ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Նոր Գեղի, Խնձորենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2020 թվականից Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամ, Պտղաբուժության արտադրության ոլորտի զարգացման (FRUITENIA) ծրագիր Հայաստանում, գյուղատնտեսության փորձագետ (բույսերի պաշտպանություն)
• Աշխատանք ներքոնշյալ ձեռնարկների արդիականացման վրա.
1.«Պտղատու ծառերի հիվանդությունները և պայքար»
2.«Պտղատու ծառերի վնասակար էնտոմոֆաունան և պայքար»
3.«Ժամանակակից պտղաբուծության առանձնահատկությունները»
4.«Արդի պտղաբուծության օժանդակ ձեռնարկ»
Ձեռնարկները նախատեսված են ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողների համար
• Նկարահանումներ բույսերի պաշտպանության մասին տեսանյութերի շարքում:
2021 թվականից «ՖԱՆ ՖՐՈՒԹ» LLC, Արագածոտնի մարզ, Արագածավան, տանձենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2017 թվականից «ՎՌ ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՖՐՈՒԹ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ, կեռասենու, խնձորենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2019 թվականից «ԼՋԿ ԱԳՐՈ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, կեռասենու, խնձորենու, ծիրանենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2019 թվականից «ԱԳՐՈՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, ծիրանենու, խնձորենու, տանձենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2019 – 2021 թթ. մայիս, «ԱԳՐՈ ՅՈՒՆԻԹ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Ազատավան, տանձենու այգու բույսերի պաշտպանության խորհրդատու
2020 թ. մայիս – 2021 թ. մայիս «ԱԼ- ԱԲԴԱԼԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, Բաղրամյան, ծիրանենու, նշենու այգու բույսերի պաշտպան,
«ԱԼ- ԱԲԴԱԼԱ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Ագրոքիմիական լաբորատորիայի վարիչ, Երևան
2015 թ. փետրվար – 2018 թ. օգոստոս ԼՂՀ, Գյուղատնտեսության նախարարություն
• Նախարարի օգնական
• Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ
2014 թ. նոյեմբեր – 2018 թ. փետրվար Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան, ԼՂՀ
• Ժամավճարային դասախոս
Առարկաներ՝ սելեկիցիա, գենետիկա և էնտոմոլոգիա
2013 թ. նոյեմբեր- 2015 թ. փետրվար Բույսերի պաշտպանության ծառայության ՊՈԱԿ, ֆիտոպաթոլոգ, ԼՂՀ:

Գիտական գործունեություն

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

Համակարգչային  ծրագրեր.
Microsoft Word, Excel, Power Point, CANVA

Գիտական հրապարակումներ