Университет приветствует студентов-заочников

Сегодня, 29 ноября, впервые пришли на занятия студенты первого курса заочного обучения. В большом зале их приветствовали ректор Вардан Урутян, начальник департамента заочного обучения Арутюн Арутюнян, начальник отдела развития карьеры и непрерывного образования Лиана Варданян, председатель студсовета Торник Алиян.
Ректор Урутян, высоко оценив правильный выбор первокурсников, рассказал об актуальности аграрных профессий и условиях для получения высшего образования в аграрном университете, который неузнаваемо изменился за последние три года. Это даст возможность молодым людям, поступившим сегодня в университет, найти свое достойное место на рынке труда, – сказал ректор.
Была проделана серьезная работа по превращению вуза в центр агротехнологического превосходства, от кардинальных изменений в образовательных программах до создания множества новых технологически оснащенных инфраструктур. Сегодня в распоряжении студентов инновационная теплица, агротехнологический инкубатор, интенсивные фруктовые сады, винзавод, где производят вино «Серунд», школа по подготовке мастеров молочного дела, кондитерский цех, 30 специализированных лабораторий, сельскохозяйственные дроны и многое другое.
Вардан Урутян особо поприветствовал вернувшихся из армии студентов, поблагодарил их за достойное служение Родине.
Присутствующие почтили минутой молчания память бессмертных героев Арцахской войны, в том числе 43 студентов аграрного университета.
Ректор пожелал первокурсникам изучать языки, активно участвовать в международных программах и осваивать новых технологий. Университет предоставляет для этого все возможности. Не случайно рейтинг университета в стране и за рубежом беспрецедентно возрос.
Заведующая отделом карьерного роста и непрерывного образования Лиана Варданян рассказала об образовательных возможностях вуза.
В завершение встречи сотрудники департамента заочного обучения обсудили со студентами рабочие и организационные вопросы.

Այսօր՝ նոյեմբերի 29-ին, հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրս ընդունված ուսանողների առաջին կանչն էր: Մեծ դահլիճում նորեկներին ողջունեցին ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանը, Հեռակա դեպարտամենտի պետ Հարություն Հարությունյանը, Կարիերայի զարգացման եւ շարունակական կրթության բաժնի վարիչ Լիանա Վարդանյանը, Ուսխորհրդի նախագահ Թոռնիկ Ալիյանը:

Ռեկտոր Ուռուտյանը, դրվատելով առաջինկուրսեցիների ճիշտ ընտրությունը, խոսեց ագրարային մասնագիտությունների արդիականության եւ վերջին երեք տարիների ընթացքում անճանաչելիորեն փոխված Ագրարային համալսարանում բարձրակարգ կրթության համար ստեղծված պայմանների մասին: Սա հնարավորություն կտա այսօր համալսարան ոտք դրած երիտասարդներին իրենց արժանի տեղը գտնել մասնագիտական աշխատաշուկայում, նշեց պարոն Ուռուտյանը:

Համալսարանի՝ ագրարայինից ագրոտեխնոլոգիական գերազանցության կենտրոնի անցման ճանապարհին լուրջ աշխատանքներ են իրականացվել՝ կրթական ծրագրերի հիմնարար փոփոխություններից մինչեւ տեխնոլոգիապես հագեցած բազմաթիվ նոր ենթակառույցների ստեղծում: Այսօր ուսանողների տրամադրության տակ են նորարարական ջերմատունը, Ագրոտեխնոլոգիաների ինկուբատորը, ինտենսիվ այգիները, գինեգործարանը, որտեղ արտադրվում է «Սերունդ» գինին, Կաթնամթերքի վարպետաց դպրոցը, հրուշակեղենի արտադրամասը, 30 մասնագիտական լաբորատորիաները, գյուղատնտեսական անօդաչու թռչող սարքերը եւ այլն:

Պարոն Ուռուտյանը առանձնահատուկ կերպով ողջունեց բանակից վերադարձած ուսանողներին, շնորհակալություն հայտնեց նրանց Հայրենիքին պատվով ծառայելու համար:

Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախյան պատերազմում անմահացած հերոսների, այդ թվում 43 ագրարայինցիների անմար հիշատակը:

Եվս մեկ ուղերձ, որ ռեկտորը հղեց նորեկներին, վերաբերում էր լեզուներ սովորելուն, միջազգային ծրագրերին ակտիվորեն մասնակցելուն եւ նոր տեխնոլոգիաներին տիրապետելուն: Համալսարանը տալիս է այս ամենի լիարժեք հնարավորությունը, համալսարան, որի ազգային եւ միջազգային վարկանիշը աննախադեպ բարձրացել է:

Կարիերայի զարգացման եւ շարունակական կրթության բաժնի վարիչ Լիանա Վարդանյանը հանդես եկավ համալսարանի կրթական հնարավորությունների մասին պատմող ներկայացմամբ, որից հետո հեռակա դեպարտամենտի պատասխանատուներն անցան ուսանողների հետ աշխատանքային-կազմակերպչական հարցերի քննարկմանը: