Хачатрян Агавард

Заведующий кафедрой высшей математики и физики&

A.Khachatryan

Хачатрян Агавард

Дата рождения 26.05.1959

 Заведующий кафедрой высшей математики и физики

Կրթություն և վերապատրաստում

1981-1985 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ, «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ
1976-1981 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը՝ «Տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ:
Գիտաժողովների մասնակցություն և միջազգային համագործակցություն
1993 MemberofNew-YorkAcademyofSciences, USA.
1995 France-Armenianinternationalconference. ByurakanAstrophysicalObservatory 2002 ISAAC conferenceonComplexanalysisDifferentialequationsandRelatedtopics. Yerevan, Armenia
2004 InternationalWorkshopGlobalandGeometricaspectsofnonlinear PDF. Yerevan, Armenia
2005 InternationalConferenceHarmonicAnalysisandApproxinations. Tsaghkadzor, Armenia
2005 MemberofscientificboardoftheInternationalJournalofPureandAppliedMath. Sciences
2006 Russian-ArmeniaWorkshopMathematicalphysicsandRelatedtopics. Yerevan, Armenia
2008 Secondrussian-ArmenianWorkshopMathematicalphysics, complexanalisisandRelatedtopics, Moscow, Russia
2008 InternationalconferenceMultivariatestatisticalanalysisandEconometrics. Moscow, Russia 2010 Third Russian-Armenian Workshop on Mathematical physics, complex analysis, and related topics. Tsaghkadzor, Armenia
2010 Третье Российско-Армянское совещание по мтематической физике, комплексному анализу и смежным вопросам. “О нетривиальмой разрешимости одного нелинейного интегро-дифференциального уравнения первого порядка”. Цахкадзор, Армения
2012 ArmenianMathematicalUnion, AnnualSession, Abstracts, “О некоторых нелинейных интегральных уравнениях суммарно-разностными ядрами”, YeravanStateUniversity, Armenia
2012 4th Russian-Armenianworkshoponmathematicalphysics, complexanalysisandrelatedtopics.
Abstracts.”Onthesolvabilityofsomeclassesofnonlinearintegralandintegrodifferentialequationswithsum-differencekernelson a semiaxis”. Krasnoyarsk,(Russia), Siberian Federal University, Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Republic Armenia
2014 Пятое Российско-Армянское Совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам. “Некоторые вопросы пазрешимости стационарного модельного уравнения Больцмана в нелинейном и линейном случаях”. Ереван, Институт математики им. Стеклова РАН

Աշխատանքային փորձ

2004 թվից մինչև օրս ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, մաթ. ֆիզմեթոդներ բաժին, համատեղությամբ առաջատար գիտաշխատող
2000 թվից մինչև օրս ՀԱԱՀ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոն, վարիչ
1987-2000 թթ. Բյուրականի աստղադիտարան, գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող:

Գիտական գործունեություն

2003 թ. պրոֆեսոր
1998 թ. ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր
1987 թ. ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

2018 թվի օգոստոսից ՀԱԱՀ, Հոգաբարձուների խորհուրդ, անդամ
Տիրապետում է հայերենին, ռուսերենին, անգլերենին (անգլերեն լեզվի թարգմանիչի որակավորում Մաթեմատիկոս և ֆիզիկոս մասնագիտությունների գծով)
053 Մաթեմատիկա մասնագիտական խորհրդի անդամ
033 Գյուղատնտեսության մեքենայացում մասնագիտական խորհրդի անդամ
2001թ. Միջազգային գիտա-տեխնիկական կենտրոն (MNTC), միջազգային դրամաշնորհ
1993թ. Միջազգային գիտական հիմնադրամի դրամաշնորհ:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 60-ից ավել գիտական աշխատությունների և 8 մեթոդական աշխատանքների, որոնցից մեկը՝«Բ/ մաթեմատիկայի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու»: 50-ից ավելի գիտական հոդվածներ տպագրվել են Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Անգլիայի, Ուկրաինայի, Հնդկաստանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Չեխիայի, Լեհաստանի,Մոլդովիայի հեղիանակավոր ամսագրերում: