Սոլոմոնյան Արմեն Կարենի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս&

Սոլոմոնյան Արմեն Կարենի

Ծնվել է՝ .

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, 4-րդ կուրս