«Օրգանական գյուղատնտեսություն» վեբինարների շարք LOGO e.V ընկերության կողմից

«ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՎԵԲԻՆԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔ LOGO e.V ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

LOGO e.V ընկերությունը օրգանական գյուղատնտեսությամբ հետաքրքրվող բոլոր անձանց հնարավորություն է ընդձեռում մասնակցել հետևյալ վեբինարներին․

1․ Օրգանական գյուղատնտեսությունը Գերմանիայում (22 մարտ, 19։00)
2․ Օրգանական  անասնաբուծություն և բուսաբուծություն (23 մարտ, 19։00)
3․ Ագրոտեխնիկան և մարքեթինգը էկոլոգիական գյուղատնտեսությունում (24 մարտ, 19։00)

Վեբինարների լեզուն ռուսերենն է։
Մասնակցությունը անվճար է։
Նախապես գրանցվելու կարիք չկա։ Վեբինարի օրը այցելեք https://logoev.de/ru կայք, որտեղ կգտնեք ZOOM հարթակով վեբինարին միանալու հղումը։