Քննարկվող աշխատանքներ Տնտեսագիտության 002

Մերի Մուրադյան

Թեմա «Ոռոգման համակարգի կառավարման հիմնահարցերի լուծման ուղիները ՀՀ-ում
Գիտական ղեկավար տնտեսագիտության դոկտոր Դ. Հարությունյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալ­սա­րան
Հայցվող գիտական աստիճան տնտեսագիտության թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ը.00.02 – «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն   և կառավարում»

Ամիր Նեժդղանբար

Թեմա «Որակի գործոնների ազդեցությունը թեյ սպառողների գոհունակության վրա Իրանի Գիլան և Մազանդարան նահանգներում»
Գիտական ղեկավար տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կ. Ա. Գրիգորյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալ­սա­րան
Հայցվող գիտական աստիճան տնտեսագիտության թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ը.00.02 – «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն   և կառավարում»