Տաթևիկ Բաբկենի Ալոյան

Թեմա «Հայաստանում տարածված ճակնդեղի (Beta L.) վայրի տեսակների և պոպուլյացիոն սորտերի գենետիկական բնութագիրը որպես սելեկցիոն ելանյութ»
Գիտական ղեկավար գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Շ. Մելիքյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ.01.02 «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն»
Պաշտպանության օրը 2024թ. հունվարի 16-ին, ժամը 12:00-ին

Ելենա Նորայրի Չապանյան

Թեմա Էկոլոգիական սկզբունքով բյուրեղ առաջացնող տեղական բակտերիական միջատասպաններով ինտեգրացված պայքարի մշակում անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ Արագածոտնի մարզի պայմաններում
Գիտական ղեկավար Կենս. գիտ. դոկտոր Մ. Ա. Սարգսյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն (ՓԲԸ)
Հայցվող գիտական աստիճան Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ.01.02 «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն»
Պաշտպանության օրը 2022թ. հունիսի 20-ին, ժ. 11:00

Տաթևիկ Ջհանգիրյան

Թեմա «Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերութ-յան ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում»
Գիտական ղեկավար գ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ս․ Ս․ Հարությունյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ․01․01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա»
Պաշտպանության օրը 2020թ. մարտի 25-ին, ժ. 14:00

Լուսինե Սարգսյան

Թեմա «Լոլիկի հարավամերիկյան ցեցը Արարատի մարզում և պայքարի համալիր միջոցառումների մշակումը դրա դեմ»
Գիտական ղեկավար գ.գ.դ., պրոֆեսոր, Հ.Լ. Թերլեմեզյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն ՀՀ ԳՆ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն
Հայցվող գիտական աստիճան գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Զ.01.02 «Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն»
Պաշտպանության օրը 2019թ. հունվարի 31-ին, ժ. 14:00