Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ – Բակալավր Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

IV կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

V կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

VI կուրս

Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկություն, շինարարական նախագծ. հիմ.

ZOOM ID: 923-9087-3158

Առարկա՝ Չորացման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 809-853-1731

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 451-187-1150

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնիկա

ZOOM ID: 323-225-2121

Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկ.շին. նախ. հիմունքներ

ZOOM ID: 927-1423-6302

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 408 209 1584

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկութ. շինարարական նախագծ. հիմ.

ZOOM ID: 927-1423-6302

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 370-954-4862

Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկութ. շինարարական նախագծ. հիմ.

ZOOM ID: 791-931-8992

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Չափագիտություն

ZOOM ID: 204-815-4877

Առարկա՝ Բուսաբուծական մթերքների սերտիֆիկացում - 2

ZOOM ID: 599 279 7528

Առարկա՝ Անասնաբուծ. մթերքների սերտիֆիկացում - 2

ZOOM ID: 881-600-7482