Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ – Բակալավր Առկա

I կուրս

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 633-585-3689

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 515-086-8223

1-ին ենթախումբ
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 289-755-0881

2-րդ ենթախումբ
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 633-585-3689

3-րդ ենթախումբ
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 515-086-8223

1-ին և 2-րդ ենթախումբ
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 515-086-8223

3-րդ ենթախումբ
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 604-151-9361

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 225-685-6544

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 527-239-3528

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 604-151-9361

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 506-219-0124

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 225-685-6544

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 206-699-0594

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 325-329-9048

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 633-585-3689

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 633-585-3689

Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 604-151-9361

Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 325-329-9048

II կուրս

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 651-467-5717

Առարկա՝ Օրգանական քիմիա

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Օրգանական քիմիա

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 651-467-5717

Առարկա՝ Օրգանական քիմիա

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 459-844-1672

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 366-697-2972

Առարկա՝ Օրգանական քիմիա

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 366-697-2972

Առարկա՝ Օրգանական քիմիա

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Անասնաբուծության հիմունքներ

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա

ZOOM ID: 289-755-0881

III կուրս

Առարկա՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի պրոցեսներ և ապարատներ

ZOOM ID: 325-329-9048

Առարկա՝ Հացի հրուշակեղ.և մակարոնի մանրէակենսաբանություն

ZOOM ID: 325-329-9048

Առարկա՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 651-467-5717

Առարկա՝ Խմորման արտադրության և գինեգործության մանրէակենսաբանություն

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Գինու տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Խմորման արտադրության և գինեգործ. պրոցեսներ և ապարատներ

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 845-966-2696

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Մսի և մսամթ. արտ. պրոցես. և ապարատ.

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Կաթնամթ. մանկ. և ֆունկց. սննդ. մանրէակենսաբ.

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Մսի քիմիա և ֆիզիկա

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ Կաթն. մանկ. և ֆունկց. սննդի արտ. պրոցես և ապարատ

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Կաթի և կաթնամթ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Կաթի քիմիա և ֆիզիկա

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Կաթնամթ. մանկ. և ֆունկց. սննդ. մանրէակենսաբ.

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Մանկ. սննդամթերքի կենսատեխնոլոգիա / կենդ.ծագմ./

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Տարայի և փաթեթ. օգտահանում

ZOOM ID: 325-329-9048

Առարկա՝ Սննդի արտ. պրոցես և ապարատներ

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Փաթեթ.տեխնոլ.և սարքավորում.

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Բուս. ծագմ. մթ. վերամշ. և պահպ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Կենդ.ծագմ.մթ. վերամշ. և պահպ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 446-749-3887

IV կուրս

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա (Ճյուղի)

ZOOM ID: 845-966-2696

Առարկա՝ Հացի, հրուշակեղենի տեխնիկական սարքավորումներ

ZOOM ID: 258-810-3276

Առարկա՝ Չորացման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա (Ճյուղի)

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Խմորման արտադրության և գինեգործության տեխնոլոգիական սարքավորում

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Գինու տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-086-8223

Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա (Ճյուղի)

ZOOM ID: 527-239-3528

Առարկա՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնիկական սարքավորումներ

ZOOM ID: 225-685-6544

Առարկա՝ Չորացման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 633-585-3689

Առարկա՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 824-563-6521

Առարկա՝ Մսի և մսամթ.տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Մսի և մսամթ.սառնար.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Մսի և մսամթ.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 459-844-1672

Առարկա՝ Կաթի և կաթն. տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Կաթնամթ. և մանկ.սննդամթ. սառնարան. Տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Առարկա՝ Կաշվե իրերի և կոշիկի արտ. տեխ. սարքավորում.

ZOOM ID: 889-739-8165

Առարկա՝ Կաշվի և մորթու տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 540-666-6438

Առարկա՝ Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 599-279-7528

Առարկա՝ Տպագրական գործ

ZOOM ID: 633-585-3689

Առարկա՝ Տարան և նրա արտադրությունը

ZOOM ID: 639-008-8063

Առարկա՝ Փաթեթ.և տարայի դիզ.նախագծում

ZOOM ID: 281-480-6070

Առարկա՝ Որակի կառավարման համակարգ

ZOOM ID: 289-755-0881

Առարկա՝ Կենդ.ծագման մթ.սերտիֆիկացում

ZOOM ID: 258-810-3276

Առարկա՝ Բուս.ծագմ.մթերք. սերտիֆիկացում

ZOOM ID: 599-279-7528