Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ – Մագիստրատուրա Հեռակա

I կուրս

Առարկա՝ Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն

ZOOM ID: 364-287-5194

II կուրս

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #