ADVANCE STEM հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիր

fast

FAST ADVANCE STEM հետազոտական դրամաշնորհային ծրագիրը ծառայում է որպես աննախադեպ հարթակ, որի նպատակն է Հայաստան բերել STEM-ի ոլորտին նպատակաուղղված բարձրորակ փորձաքննություններ:

ADVANCE դրամաշնորհային ծրագիրը կապելու է նշանավոր միջազգային հետազոտողներին և տեղական հետազոտական խմբերին, որպեսզի նրանք համատեղ աշխատեն նորարարական հետազոտական ծրագրերի վրա:

FAST-ը կապահովի համապարփակ երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական աջակցություն Հայաստանի հայտնի հետազոտական խմբերի համար `նրանց հնարավորություն տալով կատարել միջազգայնորեն մրցակցային հետազոտություններ:

Ծրագրի առաջին փուլն իրականացնում են Ա. Ի. Ալիխանյանի ազգային գիտությունների լաբորատորիային և Երևանի պետական համալսարանը: Երեք դրամաշնորհները կբաշխվեն Հայաստանի երեք հետազոտական ​​խմբերի միջև: Յուրաքանչյուր խումբ կաշխատի որոշակի թեմայի շուրջ, որը հաստատված է միջազգային գլխավոր համակարգողի կողմից, և աշխատանքներն կատարվում են վերջինիս ղեկավարությամբ, սկսած 2020թ-ի մայիսից: Կարող են դիմել բոլոր հետաքրքրված և համապատասխան որակավորում ունեցող հետազոտողները Հայաստանից և արտերկրից: Ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել միջ-ինստիտուցիոնալ կապեր, այնպես որ հետազոտական խմբում անդամները կարեղ եմ լինել տարբեր: Ծրագրի տևողությունը կարող է լինել 2-ից 4 տարի է, յուրաքանչյուր ծրագրի մանրամասնել ներկայացված են հղման մեջ:

Հետազոտական աշխատանքները կանցկացվեն հիմնականում Հայաստանում: Ծրագրի համակարգողը կայցելի Հայաստան, ինչպես նաև հեռավար կհամակարգի ծրագրի ողջ ընթացքում: Համակարգողը կներգրավվի ինտենսիվ ուսուցողական գործընթացներին տեղական համալսարաննում՝ նպատակ հետապնդելով լայն ազդեցություն էկոհամակարգի վրա:

Մանրամասների համար անցեք հղմամբ: