Մրցույթ դեկանի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է

ՄՐՑՈՒՅԹ

ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ
ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան եւ 5 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ ունեցող անձինք, որոնց տարիքը չի գերազանցում 65-ը։

Դիմումներն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում՝ աշխատանքային օրերին ժամը 900-ից մինչեւ ժամը 1700-ը՝ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Ընդհանուր բաժնում:

Դիմումին կից պահանջվող փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել.

Հասցե՝ 0009 Երեւան, Տերյան 74, «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

Հեռ.՝ 012 52 04 22

 

20 հոկտեմբերի 2022 թ.