ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱԱՀ պաշտոնական կայքում թարմացվել է դասացուցակի էջը: Այժմ բակալավրիական և մագիստրոսական կրթական ծրագրով թե՛ առկա, թե՛ հեռակա սովորողները կարող են առավել հեշտությամբ միանալ Zoom հարթակին:

Դասացուցակներին ծանոթանալու համար անցեք հղմամբ: