Հայտարարություն

Մինչև 2020 թվականի մայիսի 23-ը ներառյալ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները կարող են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն տեղափոխվելու մասին իրենց դիմումները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել հաստատության ղեկավարին: