Համակարգչային ծրագրերի անվճար ուսուցման դասընթացներ ՀԱԱՀ ուսանողների և դասախոսների համար

Ապագա շրջանավարտների մասնագիտական մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով համալսարանը կազմակերպում fc MS Office (Word, Excel, Power Point, Solver), SPSS և STATA համակարգչային ծրագրերի անվճար կարճաժամկետ դասընթացներ:

Արդյունքում մասնակիցները կսովորեն`

  • Power Point-ի միջոցով համակարգչային շնորհանդեսի նախագծում
  • SPSS b STATA փաթեթճերի միջոցով վիճակագրական տվյալների ամփոփում, մշակում և բսւգմագործոն վերլուծություն
  • Գործնականում Word տեքստային խմբագրիչի միջոցով աշխատանքների կազմակերպում
    MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակների միջոցով աղյուսակների մշակում
  • Մոդելավորման գործողությունների ավտոմատացում

Դասընթացները կկազմակերպվեն դեկտեմբերի 3-21-ը’ շաբաթական 3 անգամ, ժամը 13:30-ից 15:00: Դասընթացները վարելու են հրավիրված մասնագետները և ամբիոնի փորձառու դասախոսները:


Autocad

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Համակարգչային ծրագրեր: Autocad

English language learning

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Օտար լեզվի դասընթաց