Варданян Ованес Араратович

Վարդանյան Հովհաննես, Vardanyan Hovhannes

Департамент заочного обучения, III курс&

Варданян Ованес Араратович

Дата рождения —-

Департамент заочного обучения, III курс

Կրթություն և վերապատրաստում

Աշխատանքային փորձ

Լեզուների իմացություն

Հավելյալ տեղեկություններ