Рубрика:

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Директор Центра информационных технологий& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелконян Вачаган Рафаэлевич Дата рождения 25.04.1983 v.melkonyan@anau.am Директор Центра информационных технологий Կրթություն և վերապատրաստում 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի աշխատաժողովին, Վրաստանի Հանրապետություն, Թբիլիսի 2017թ. մասնակցություն, [...] Read More

Мовсисян Мариам Самвеловна

Директор Центра оценки и обеспечения качества& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мовсисян Мариам Самвеловна Дата рождения ---- movsisyan_mariam@yahoo.com Директор Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, «Բուհի ստրատեգիական պլանավորում, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Մասնագիտության կրթական ծրագրի կառավարում», «Ռեգիստրարի և ուսումնական գործընթացի պլանավորում և իրականացում» թեմաներով, GOVERN [...] Read More

Мнацаканян Лусине Воскановна

Руководитель аппарата& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мнацаканян Лусине Воскановна Дата рождения --- lusntag@yahoo.com Руководитель аппарата Կրթություն և վերապատրաստում 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսուցում համալսարանների վարչական կազմի աջակցության ծրագրի շրջանակում, Ծաղկաձոր 2009թ. հոկտեմբեր, «Կրթական ռեսուրսների զարգացում», ուսուցում, Տեխաս, ԱՄՆ 2009թ.հուլիս, «Կանանց ձեռներեցության զարգացում», սեմինար, Երևան, ՀՀ 2008թ.հուլիս, [...] Read More

Айрапетян Даниел Товмасович

Начальник отдела управления учебным процессом& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Айрапетян Даниел Товмасович Дата рождения ---- danielhayrapetyan.anau@gmail.com Начальник отдела управления учебным процессом Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետը՝ «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ 2010-2011թթ. մագիստրատուրա, [...] Read More
hrachya-ZAKOYAN

Закоян Грачья Самвелович

Проректор по хозяйственной части& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Закоян Грачья Самвелович Год рождения 1972 zhrachya@yahoo.com Проректор по хозяйственной части Образование и стажировки В 1995 г. окончил экономический факультет Армянской сельскохозяйственной академии В 1998 г. окончил аспирантуру Армянской сельскохозяйственной академии, защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Принимал участие [...] Read More

Цпнецян Грачья Сергеевич

Проректор по научной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Грачья Сергеевич Цпнецян Дата рождения ------------ science@anau.am Проректор по научной работе Образование 1984-1987 гг. Армянский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства, аспирантура 1978-1983 гг. Армянский сельскохозяйственный институт, квалификация инженера-механика сельского хозяйства Опыт работы С августа 2018 г. – Национальный аграный [...] Read More

Макарян Роберт Асканазович

Проректор по учебной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } МАКАРЯН РОБЕРТ Радилця 16.09.1982. г. Апаран Арагацотнский марз r.makaryan@anau.am Образование 2005-2008 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, аспирантура 2003-2005 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, магистратура по специальности “экономика и управление в пищевой промышленности” 1999-2003 гг. – г. Ереван, [...] Read More

Урутян Вардан Эдикович

Ректор (председатель)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Урутян Вардан Эдикович Дата рождения -------- rector@anau.am Ректор (председатель) Биография Вардан Урутян родился в 1977 г. в городе Маралик Ширакской области. В 1994 г., окончив с золотой медалью Мараликскую школу N 1, он поступил в Ереванский институт народного хозяйства. В 1999 г. с [...] Read More