Рубрика:

Акопян Ованес Тельманович

Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Акопян Ованес Тельманович Дата рождения 06.05.1958 s-hakobyan.@inbox.ru Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Ուսանողների ուսման և ուսումնառության մեթոդների զարգացումը գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիայի բնագավառում» թեմայով, ՀՊԱՀ 1987-1990 թթ. հայցորդ, Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտ, Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացման և էլեկտրիֆիկացման [...] Read More

Акопян Аракся Мишаевна

И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Акопян Аракся Мишаевна Дата рождения ---- arakshakobyan2011@gmail.com И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2013 թ. մասնակցություն, դասընթաց, «Արդյունքի ձևավորմանը միտված ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպում և իրականացում» [...] Read More

Хуршудян Асмик Пайкаровна

И.о. завкафедрой лесоведения и агроэкологии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хуршудян Асмик Пайкаровна Дата рождения ---- khurshudyanhasmik@gmail.com И.о. завкафедрой лесоведения и агроэкологии Կրթություն և վերապատրաստում 1971-1976թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը` «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն, վարիչի պաշտոնակատար 2008 [...] Read More

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 gayane.gasparyan@anau.am И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական [...] Read More

Григорян Ншан Хачатурович

И.о. завкафедрой морфологии, физиологии и патологической анатомии сельскохозяйственных животных& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Григорян Ншан Хачатурович Дата рождения ---- G.Nshan@yahoo.comu И.о. завкафедрой морфологии, физиологии и патологической анатомии сельскохозяйственных животных Կրթություն և վերապատրաստում 2011 թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդու և կենդանիների համեմատական անատոմիա» թեմայով, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 1988 [...] Read More

Бадалян Манвел Владимирович

Заведующий кафедрой биологии и биотехнологий& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Бадалян Манвел Владимирович Дата рождения 03.25.1971 badalyan.manvel@mail.ru Заведующий кафедрой биологии и биотехнологий Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակման և բարելավման» թեմա 2010-2013 թթ. մասնակցություն, «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, TEMPUS ծրագիր, ՀԱԱՀ 2012 [...] Read More

Амирян Ара Карапетович

Профессор кафедры прикладной механики и графики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Амирян Ара Карапетович Дата рождения -------------- amiryan_ara@yahoo.com Профессор кафедры прикладной механики и графики Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, SolidWorks ծրագրով, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2011թ. վերապատրաստում, Աախենի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիայի Դաշնության 2008թ. դասավանդում և գիտական հետազոտություններ, Եվրոպական հանձնաժողովի [...] Read More

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения --------- Agaianyan_Anna @mail.ru Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական [...] Read More

Алексанян Вардан Самвелович

Заведующий кафедрой аграрной экономики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Алексанян Вардан Самвелович Дата рождения -------------- vardan.aleqsanyan@gmail.com Заведующий кафедрой аграрной экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում» թեմայով, ԱՅՌԵՔՍ միջազգային ծրագիր 2014թ. մասնակցություն, սեմինար, «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ԵՊՀ 2013г. международная научная конференция по [...] Read More

Варданян Гагик Артушевич

Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Гагик Артушевич Дата рождения ------ shirakgyukhcollege@yandex.com Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна” Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով», ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների [...] Read More